Spørsmål om godkjenning av Ocrevus, bremsemedisin ved PPMS, er utsatt

Fagdirektør Baard-Christian Schem, leder for Bestillingsforum, redegjør om spørsmålet om godkjenning av Ocrevus, bremsemedisin for primær progressiv MS, på nettsidene til MS forbundet, ms.no og i Dagens Medisin, dagensmedisin.no.

​Les mer på ms.no om okrelizumab (Ocrevus) med kommentarer fra Baard-Christian Schem, Fagdirektør i Helse Vest og leder for Bestillingsforum som forbereder saker for beslutningsforum, Mona Enstad, generalsekretær i MS- forbundet og Øivind Grytten Torkildsen, professor og overlege ved Nevrologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

Les om legenes reaksjon på at myndighetene avventer beslutning om MS-legemiddelet okrelizumab (Ocrevus) på dagensmedisin.no