HELSENORGE

Sikkerhetsoppdatering om Gilenya

​SLV har kommet med ny sikkerhetsoppdatering på Gilenya. https://legemiddelverket.no/nyheter/fingolimod-gilenya-skal-ikke-brukes-av-gravide-kvinner-eller-fertile-kvinner-som-ikke-bruker-sikker-prevensjon

Den nye presiseringen fra SLV lyder slik: «På grunn av risiko for medfødte misdannelser hos fostre som eksponeres for fingolimod (▼Gilenya), skal fingolimod ikke brukes av gravide kvinner eller fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon.»

Vi har oppdatert Nevro-Nell teksten til Gilenya, slik at den er i samsvar med de nye anbefalingene: https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/diverse/behandlingsopplegg/medikamenter/fingolimod---gilenya/