Oppdaterte indikasjoner for behandling med Lemtrada

EMA er nå ferdig med voldgiftsprosedyren på Lemtrada (alemtuzumab) og konklusjonen og fra sikkerhetskomiteen (PRAC) er klar.
Kommunikasjonen som EMA har sendt ut er vedlagt som lenke nederst på siden.

​Anbefalingene er at bruk av Lemtrada skal begrenses til:

1) voksne med attakvis MS som har svært aktiv sykdom til tross for behandling med minst en sykdomsmodifiserende behandling. 

2) dersom sykdommen utvikler seg raskt med minst to invalidiserende attakker siste år, og MR-funn som viser ny skade. 

EMA  anbefaler at lemtrada ikke lenger skal brukes hos pasienter med enkelte hjerte-, sirkulasjonsforstyrrelser, blødningsforstyrrelser eller andre autoimmune sykdommer enn MS. De anbefaler også at behandlingen blir gitt i sykehus som har tilgang til intensivavdeling og spesialister som kan håndtere alvorlige bivirkninger.
De nye anbefalingene skal endelig vedtas av CHMP og EU-kommisjonen men dette er en ren formsak. 

Sikkerhetsoppdateringene erstatter de midlertidige sikkerhetsendringene fra april i år.