HELSENORGE

Nyhetsbrev nr. 6 2022 Høring-nasjonal faglig retningslinje for multippel sklerose

​​Høring-revidert Nasjonal faglig retningslinje for multippel sklerose

Helsedirektoratet har invitert til å gi høringsinnspill på ny revidert Nasjonal faglig retningslinje for multippel sklerose.

Høringsutkastet, høringsbrev, mal for høringsinnspill, og link til høringssvar via et questbackskjema  ligger her: Revidert nasjonal faglig retningslinje for multippel sklerose – Helsedirektoratet

Helsedirektoratet ønsker innspill på hele retningslinjen, blant annet på om anbefalingene er entydige og klare, om den praktiske informasjonen er dekkende, og om grunnlaget for anbefalingene kommer tydelig frem.

De ønsker spesifikt tilbakemeldinger på følgende spørsmål:  

  • Er 3-6 uker passende tid fra diagnose til oppstart av sykdomsmodulerende legemiddelbehandling?
  • Er inndelingen av sykdomsmodulerende legemidler i "høyeffektive" og "andre" ​nyttig og godt begrunnet?

Høringsfristen er 6. juli.

Helsedirektoratet skriver at høringen er åpen, og at alle er velkomne til å gi innspill

 

For  NKMS:

Lars Bø