HELSENORGE

Nyhetsbrev nr. 3, 2022 Generisk fingolimod tilgjengelig til sterkt redusert pris

De senere årene har det ikke vært mulig å starte behandling med fingolimod, og prisen per behandlingsår for originalpreparatet Gilenya har vært svært høy (om lag 260.000 kroner per år). Etter at patentet utløp har Sykehusinnkjøp gjennomført anbudskonkurranse, og resultatet er at generisk fingolimod (Fingolimod Accord) fra 1. april er tilgjengelig til en svært mye lavere pris. Beslutningsforum har nå godkjent at vi kan tilby dette preparatet til nye pasienter. Ettersom virkestoffet er identisk, kan pasienter som bruker Gilenya skifte direkte til Fingolimod Accord. Vi har ikke grunnlag for å anbefale at pasienter som bruker andre sfingosin 1-fosfathemmere, som ozanimod (Zeposia) bør skifte til Fingolimod Accord. Vi bør ikke lenger starte behandling av MS med andre sfingosin 1-fosfathemmere. Ozanimod vil imidlertid bli tilgjengelig for behandling av ulcerøs kolitt, og kan være aktuell behandling for pasienter som har både MS og kolitt.

Det er ikke gjennomført egne kliniske studier av Fingolimod Accord, men effekt og bivirkninger må forventes å være som for Gilenya. Av særlig stor klinisk betydning er risiko for rebound ved behandlingsavbrudd, risiko for fosterskade, AV-blokk, makulaødem og opportunistiske infeksjoner. Det er også sannsynlig at vaksineresponser målt i blod reduseres betydelig, men erfaring fra covid-pandemien tyder ikke på at risikoen for alvorlig infeksjon er vesentlig økt. Oppstart krever hjerterytmeovervåkning. 

Vi anbefaler at man er tilbakeholden med å forskrive dette medikamentet til fertile kvinner med (mulig) fremtidig barneønske, på grunn av risiko for rebound ved behandlingsavbrudd i kombinasjon med behovet for å seponere medikamentet minst to måneder før planlagt graviditet .

Ut fra bytteavtalen skal apotekene foreta bytte fra Gilenya til Fingolimod Accord mot et vederlag. Det er imidlertid ikke sikkert at de gjør dette så lenge de har Gilenya på lager. For å sikre at byttet skjer så snart som mulig anbefaler vi derfor  å trekke tilbake resepter på Gilenya, og skrive ut Fingolimod Accord.


Mavenclad-tilgang i apotek

Mavenclad Orifarm, som har vunnet anbudet på kladribin, har leveringsproblemer i Norge. Dette er meldt inn til Sykehusinnkjøp og Legemiddelverket, og nå sørger Mavenclad Merck for tilgang på dette legemiddelet i Norge. Apotekene har fått beskjed om å gjøre bytte mellom disse parallellimporterte produktene automatisk, så det er ikke nødvendig med nye resepter. Dersom dere fortsatt opplever leveringsproblemer, er det fint med beskjed til Gro Owren Nygaard (UXGRYG@ous-hf.no​), som kan koordinere beskjed til aktuelle instanser. 

For NKMS/NKMS-referansegruppen:

Lars Bø                                          Gro Owren Nygaard                 Trygve Holmøy
Nevrologisk avd. HUS/UiB         Nevrologisk avd. OUS               Nevrologisk  avd. Ahus/UiO


God påske