HELSENORGE

Nyhetsbrev nr. 2. Webinar om MS og Covid-19

Nyhetsbrev 2, 2022

NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR MULTIPPEL SKLEROSE (NKMS)

NORSK MS-REGISTER OG BIOBANK

 

Webinar om MS og covid-19

Muligheten for antiviral behandling ved koronainfeksjon gjør at det er behov for en oppdatering blant MS-pasienter og behandlere. Derfor avholder MS-kompetansetjenesten (NKMS) torsdag 3. mars et webinar, med tema covid-19 og MS.

Målgruppen er MS-nevrologer og MS-sykepleiere. Først vil Jan Erik Berdal, som er infeksjonsmedisiner og avdelingsoverlege ved  infeksjonsmedisinsk avdeling på Ahus gi oss en oppdatering på covid-19, med hovedvekt på forløp og behandling hos immunsupprimerte, ikke minst hvor vi står med tanke på antiviral behandling.  Deretter vil Øivind Torkildsen ved NKMS/UiB/nevrologisk avdeling HUS gi en oversikt over kunnskapen om covid-19 og MS, og til slutt vil Marton König ved nevrologisk avdeling, OUS gå gjennom data om vaksinasjonsstatus hos MS-pasienter.  Til slutt blir det anledning for spørsmål, og paneldiskusjon.

For å delta, klikk på lenken nederst i denne eposten!

 

For NKMS/NKMS-referansegruppen:

Lars Bø                                                Trygve Holmøy

Nevrologisk avd. HUS/UiB               Nevrologisk avd. Ahus/UiO

 

 

Torsdag 3. mars

PROGRAM:

 MS og covid 19: Status presens

 

15.00: Velkommen og kort intro. Lars Bø og Trygve Holmøy

15.05: Covid-19 hos immunsupprimerte. Forløp og behandling. Jan-Erik Berdal

15.25: Covid-19 og MS. Øivind Torkildsen

15.35: Vaksinasjonsstatus. Marton König

15.45: Spørsmål og paneldiskusjon

16.00: Slutt

 

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

https://hviapdteamscdn.blob.core.windows.net/publicblob/helsevest_teams_meeting_invitation_188x30.png

Finn ut mer | Hjelp | Møtealternativer