HELSENORGE

Ny studie viser at kvinner med MS hadde økt risiko for fødselsdepresjon

Forskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS har publisert en studie av kvinner med MS og risiko for fødselsdepresjon i tidsskriftet Neurology.  

Karien Eid, stipendiat og førsteforfatter
Av de kvinnene som fikk diagnostisert multippel sklerose (MS) før fødsel, var risikoen for depresjon dobbelt så høy som kvinnene som ikke hadde fått påvist MS, sier førsteforfatter Karine Eid til Dagens Medisin 10. mai 2021.

Risiko for å utvikle depresjon i svangerskapet var høyere for dem som hadde fått MS-diagnosen før svangerskapet, og for alle dem som fikk første MS symptom inntil fem år etter svangerskapet.

Dette kan tyde på at noen symptomer på MS, som isolert sett kan være depresjon, oppstår før de første klassiske symptomene på MS. Depresjon kan være et symptom på MS i en prodromfase før MS diagnostiseres.

Les mer om studien:

Eid K, Torkildsen ØF, Aarseth J, Flemmen HØ, Holmøy T, Lorentzen ÅR, Myhr KM, Riise T, Simonsen C, Torkildsen CF, Wergeland S, Willumsen JS, Øksendal N, Gilhus NE, Bjørk MH. Perinatal Depression and Anxiety in Women with Multiple Sclerosis: A Population-Based Cohort Study. Neurology 2021 Apr 21;10.Online ahead of print.
Dagens Medisin