Ny artikkel om fysioterapi ved MS er publisert

En artikkel om fysioterapi ved MS i Europa, er nylig publisert i tidsskriftet International Journal of Enviromental Research and Public Health

Det finnes retningslinjer og generelle anbefalinger knyttet til rehabilitering ved MS. Det er imidlertid behov for mer kunnskap om hvordan fysioterapi gis, og denne studien hadde som mål å samle informasjon om dette i Europa.

Et elektronisk spørreskjema ble sendt til fysioterapeuter med kompetanse innen MS (212 spesialister i 26 europeiske land) for å kartlegge dette. Man fant tydelige forskjeller i tilbud og innhold i ulike land. 

Opplevd tilgjengelighet av fysioterapi varierte fra mest tilgjengelig i Vest-Europa og minst i Sør-Europa. 64 fysioterapeuter tilpasset behandlingen i henhold til funksjonsnivå, hvorav færrest i Øst-Europa.

Varighet, frekvens og dose varierte mellom regioner, og var høyest i Sør- og Vest-Europa. Jeg finner det tankevekkende at «hands-on» behandling var den mest brukte tilnærmingen, med unntak av i Nord-Europa, der muntlig instruksjon ble mest brukt. Jeg synes det er bekymringsfullt om fysioterapeuter i Nord-Europa i stadig mindre grad benytter håndtering som et viktig redskap i sin kliniske tilnærming. 

Referanse: