MS-koronalinjen – støttetelefon for personer med MS og pårørende

Mandag 20. april åpner MS-senteret Hakadal i samarbeid med MS-forbundet, en støttetelefon for personer med MS og deres pårørende. Tilbudet er opprettet i forbindelse med koronaepidemien og er finansiert av Stiftelsen Dam.
Telefonen er en landsdekkende støttetelefon for personer med MS og deres pårørende i koronatiden.

​Tjenesten er et lavterskeltilbud og bidrar med rådgivning, støttesamtaler og tips til mestring knyttet til det å leve med MS i koronatiden, en tid som for mange er preget av usikkerhet og ulike endringer i hverdagslivet.
Telefonen betjenes av sykepleiere/familieterapeut og psykolog som er ansatte ved MS- Senteret Hakadal, og har ekspertise i å snakke med personer med MS og deres pårørende. Samtalen er taushetsbelagt.
Mange har for tiden et ekstra behov for emosjonell støtte i en tid der fysisk kontakt med andre er begrenset, og da kan kanskje en samtale via denne støttetelefonen være til hjelp. Ved behov for oppfølging lokalt kan vi være behjelpelige med å lete opp aktuelle telefonnumre i bostedskommune. Dette er en rådgivningstelefon der du kan være anonym og ingen opplysninger lagres.

Se også egen facebookside: Støttetelefon for personer med MS og deres pårørende i koronatiden


Oppstart er mandag 20. april og telefonen vil være betjent hverdager mandag til fredag fra klokka 10 til 14.


TELEFONNUMMER: 67 06 20 88

Tilbudet er finansiert med midler fra Stiftelsen Dam