Millioner til nytt forskningssenter for klinisk behandling av hjernesykdommer (Neuro-Sysmed)

Haukeland Universitetssykehus får landets første senter for kliniske forsøk. Det nye senteret, Neuro-Sysmed får 20 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet, i inntil 8 år, tilsammen opptil 160 millioner kroner.

​Haukeland Universitetssykehus i samarbeid med Universitetet i Bergen får oppgaven med å bygge opp Neuro-Sysmed, et senter for klinisk behandling av hjernesykdommer, som demens, Parkinson, ALS og MS.

Kjell-Morten Myhr, overlege og professor, skal lede Neuro-Sysmed, og peker på at MS- forskningen som har pågått i mange år ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS, må ha veid tungt i konkurransen om det nye senteret.

Nyheten er formidlet i flere aviser og nettsteder. Les mer ved å følge lenkene nedenfor:

Norges første forskningssenter for klinisk behandling tildelt. Norges Forskningsråd 12.11.2018