Kliniske studier og brukermedvirkning

På denne siden publiserer vi lenker til nettressurser som beskriver pågående medikamentstudier/ kliniske studier og brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning

Kliniske studier i Norsk MS- veileder, kap. 4.3 Medikamentstudier i Norge


Om brukermedvirkning i kliniske studier:

MEDhjelper.comEUPATI Norge - økt pasientmedvirkning gjennom informasjon og opplæring
Fann du det du leita etter?