Internasjonal stamcellestudie startet opp i København

Den randomiserte studien på stamcelletransplantasjon, RAM-MS, starter nå å inkludere pasienter også fra Sverige og Danmark. Les mer om oppstart av studien i Dagens Medisin 24. august 2018.