Inger Grethe Løyning ny leder i Special Interest Group Occupation i RIMS

Inger Grethe Løyning, ergoterapeut og leder for avdeling på MS-Senteret Hakadal, ble valgt til leder i Special Interest Group Occupation i RIMS (det europeiske nettverket for MS-rehabilitering).

Konferanse
Det knytter MS-Senteret Hakadal enda tettere til Europas MS-rehabiliteringsnettverk og det som skjer på feltet. Inger Grethe holdt også innlegg på årets møtet i Amsterdam.