HELSENORGE
Nye data ble presentert ved Nevrodagene 2019

God langtidseffekt av stamcellebehandiling i Norge, men risiko for infertilitet

Les om resultatene fra data fra 30 pasienter som har fått stamcellebehandling før oppstart av studien RAM-MS, lagt frem under Nevrodagene 12.3.2019

God langtidseffekt av stamcellebehandling i Norge - men risiko for infertilitet. Intervju med Øivind Torkildsen i Dagens Medisin, 12.3.2019 

25 av 30 MS- pasienter fikk stanset sykdommen. Referat fra Øivind Torkildsens presentasjon ved Nevrodagene, Bergens Tidende 13.3.2019