HELSENORGE

Charcot Foundations forskningspris til Rune Høglund

Rune Høglund ved Akershus Universitetssykehus og Universitetet i Oslo, fikk young investigator award, for beste bidrag  innen kategorien Basic studies på Charcot foundation, for bidraget beskrevet nedenfor.

Årets Charcot-konferanse, 21. - 23. november i Baveno, var om B-celler ved MS som er svært  hot innen MS-forskning for tiden, og vi er veldig stolte over å nå opp i dette celebre selskapet. Immunsekvenseringen er gjort i Seattle og den de bioinformatiske prediksjonsanalysene er gjort i Madison, men in vitro assayene er gjort på Epigen. Prisen ble tildelt av Giancarlo Comi, en nestor innen MSforskning.

Studien kombinerer dypsekvensering (next generation sequencing) med bioinfarmatisk prediksjonsanalyyser, til å undersøke hvordan B-celler kan stimulere T-celler ved MS, gjennom å beregne hvordan B-cellene i spinalvæsken kan presentere fragmenter av sin egen immunglobulinreseptor på HLA-molekyler, og hvordan disse kan gjenkjennes av T-celler.

Young Investigator Award tildelt:

Rune A. Høglund, 1,2, Andreas Lossius, 1,3, E. Jane Homan 4, Robert Bremel 4,  and Trygve Holmøy, 1, 2. CD4+ T cells in blood of MS patients respond to predicted epitopes from B cell receptors found in spinal fluid.

1 Department of Neurology, Akershus University Hospital, Lørenskog, Norway
2 Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway
3 Department of Immunology and Transfusion Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway
4 ioGenetics LLC, Madison, WI, USA