HELSENORGE

Alternativ behandling ved MS, nytt fra NAFKAM

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) har skrevet et nytt kapittel (7.9) i Norsk MS-veileder, om alternativ behandling ved MS.

I kapittelet defineres det hva som menes med alternativ behandling. Det omtales også i hvor stor grad slik behandling er i bruk ved MS, hvilke data som finnes for effekt og bivirkninger, og hva som kan være annen risiko forbundet med behandlingen. Kapittelet gir råd til pasienter som vurderer alternativ behandling og til behandlende  helsepersonell.

NAFKAM har et nettsted (www.nafkam.no) med mere informasjon om effekt og sikkerhet ved de ulike formene for alternativ behandling.