Om oss


I 2002 ble Nasjonalt Register for Leddproteser utnemnt til Nasjonalt kompetansesenter av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). Etter at Nasjonalt Hoftebruddregister vart starta i 2005, endra HOD i 2010 namnet til Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd.  
Denne nasjonale tenesta skal byggje opp og formidle kompetanse på leddprotesar og hoftebrot for å auke kvaliteten og kostnadseffektiviteten av behandlinga. 
Kompetansetenesta driv dei nasjonale registra for leddprotesar og hoftebrot.  Målsettinga med registra er å oppdage dårlege protesar, sement og operasjonsteknikkar så tidleg som mogeleg, samt å gje kunnskap om epidemiologi. Fagmiljøet i Kompetansetenesta driv også Nasjonalt Korsbåndregister og Nasjonalt Barnehofteregister.

Personale

 • Engesæter, Lars Birger - Professor emeritus - Forsker på data fra Hoftebruddregisteret.
 • Dale, Håvard - Seksjonsoverlege - Forsker på data fra Leddproteseregisteret.
 • Dybvik, Eva - Biostatistiker - Statistisk og vitenskapelig rådgiver
 • Engebretsen, Lars - Overlege/professor - Oslo Universitetssykehus, Ullevål
  Faglig kontakt og styringsgruppeleder for Korsbåndregisteret
 • Fenstad, Anne Marie - Biostatistiker/Kontorsjef - Statistisk og vitenskapeligrådgiver
 • Fevang, Jonas - Avd. overlege/professor - Forsker på data fra Hoftebruddregisteret
 • Furnes, Ove - Seksjonsoverlege/professor - Leder av Kompetansetjenesten. Hovedansvar for proteser i kne og andre ledd.
 • Furnes, Randi Kristin Hovland - Konsulent - Registrering kne og andre ledd og Hoftebruddregisteret.
 • Gjertsen, Jan-Erik - Overlege - Hovedansvar for Hoftebruddregisteret.
 • Gundersen, Trude - Overlege - Hovedansvar for Barnehofteregisteret.
 • Hallan, Geir - Seksjonsoverlege/professor - Hovedansvar for proteser i hofte.
 • Havelin, Leif Ivar - Professor emeritus - Forsker på data fra Leddproteseregisteret.
 • Hole, Randi - Overlege - Faglig rådgiver for skulderproteser.
 • Husøy, Merete - Konsulent - Registrering hofteproteser
 • Kroken, Gard - Biostatistiker - Statistisk og vitenskapeligrådgiver
 • Krukhaug, Yngvar - Overlege -  Faglig rådgiver for finger og håndleddproteser.
 • Kvinnesland, Irina - IT-konsulent - Hoftebruddregisteret, Korsbåndregisteret, Leddproteseregisteret og Barnehofteregisteret
 • Lie, Stein Atle - Biostatistiker - Statistisk og vitenskapeligrådgiver
 • Lygre, Stein Håkon Låstad - Biostatistiker - Statistisk og vitenskapeligrådgiver
 • Matre, Kjell - Klinikkdirektør - Forsker på data fra Hoftebruddregisteret
 • Persson, Andreas - LIS lege - Forsker på data fra Korsbåndregisteret
 • Vadheim, Kate - Sekretær - Registrering korsbånd og barnehofte
 • Visnes, Håvard - Lege - Hovedansvar for Korsbåndregisteret
 • Vågstøl, Kari Alver - Sekretær - Registrering hoftebrudd
 • Warholm, Marianne - IT-konsulen
 • Wiese, Marianne - Sekretær - Registrering hoftebrudd

Fagråd / Referansegruppe 

Likeverdig tilgang til kompetansetjenesten sikres blant annet ved etablering av referansegruppen / fagråd med representanter fra alle regionale helseforetak og brukerorganisasjonen. Dette faglige nettverket av referansegruppemedlemmer samt andre nettverk av helsefaglig og akademisk kompetanse nasjonalt og internasjonalt ligger til grunn for utviklingen av de medisinske registrene knyttet til kompetansetjenesten. 

Fagråd for Nasjonalt Register for Leddproteser og Nasjonalt Hoftebruddregister

 • Otto Schnell Husby (Leder) - Seksjonsoverlege / Professor - Ortopediskavdeling, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
 • Stephan Maximillian Röhrl - Overlege - Ortopedisk Senter, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • Ann Kristin Hansen - Overlege - Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset Helse Nord
 • Øystein Gøthesen - Overlege - Ortopedisk avdeling, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus
 • Jan-Erik Gjertsen - Overlege - Haukeland universitetssjukehus
 • Jostein Bildøy (Brukerrepresentant) - Helse Førde

 

Fagråd for Nasjonalt Korsbåndsregister

 • Jon Olav Drogset (Styreleder) - Professor - Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, International Olympic Committee, Lausanne, Switzerland
 • Ove Furnes - Seksjonsoverlege/professor - Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
 • Jonas Fevang - Avd. overlege/professor - Ortopedisk avdeling, Haukelanduniversitetssjukehus
 • Håvard Visnes - Lege - Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
 • Lars Engebretsen - Professor - Ortopedisk Senter, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
 • Andreas Persson - LIS lege - Ortopedisk Senter, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • Stig Heir - Seksjonsoverlege - Kne- og skulderseksjonen, Martina Hansens Hospital


Fagråd for Nasjonalt Barnehofteregister

 • Ola Wiig (Styreleder) - Overlege - Oslo Universitetssykehus
 • Anders Wensaas (Nestleder) - Overlege - Akershus Universitetssykehus
 • Trude Gundersen (Daglig leder) - Overlege - Haukeland Universitetssykehus
 • Anne Kristin Reve - PhD. kandidat, Ass. Lege - Stavanger UniversitetssykehusFann du det du leita etter?