HELSENORGE

Om oss

I 2002 ble Nasjonalt Register for Leddproteser utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). Etter at Nasjonalt Hoftebruddregister ble startet i 2005, endret HOD i 2010 navnet til Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. 

​Denne nasjonale tjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse på leddproteser og hoftebrudd for å øke kvaliteten og kostnadseffektiviteten av behandlingen. 
 
Kompetansetjenesten driver de nasjonale registrene for leddproteser og hoftebrudd.  Målsettingen med registrene er å oppdage dårlige proteser, sement og operasjonsteknikker så tidlig som mulig, samt å gi kunnskap om epidemiologi.
 
Fagmiljøet i kompetansetjenesten driver Nasjonalt korsbåndregister og Nasjonalt barnehofteregister.
 

​Personale

 • Dale, Håvard - Seksjonsoverlege - Forsker på data fra Leddproteseregisteret
 • Dybvik, Eva - Biostatistiker - Statistisk og vitenskapelig rådgiver
 • Engebretsen, Lars - Overlege/professor - Oslo Universitetssykehus, Ullevål
  Medlem av fagrådet og forsker på data fra Korsbåndregisteret
 • Engesæter, Lars Birger - Professor emeritus - Forsker på data fra Hoftebruddregisteret​
 • Fenstad, Anne Marie - Biostatistiker/kontorsjef og nestleder av Kompetansetjenesten- Statistisk og vitenskapelig rådgiver
 • Fevang, Jonas - Avd. overlege/professor - Forsker på data fra Hoftebruddregisteret
 • Furnes, Ove - Seksjonsoverlege/professor - Leder av Kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret 
 • Furnes, Randi Kristin Hovland - Konsulent - Registrering kne og andre ledd
 • Gjertsen, Jan-Erik - Seksjonso​verlege/førsteamanuensis - Leder for Hoftebruddregisteret
 • Gundersen, Trude - Overlege - Leder for Barnehofteregisteret
 • Hallan, Geir - Overlege/professor - Hovedansvar for Hofteproteseregisteret
 • Havelin, Leif Ivar - Professor emeritus - Forsker på data fra Leddproteseregisteret
 • Hole, Randi - Seksjonsoverlege - Hovedansvar for skulderproteser
 • Husøy, Merete - Konsulent - Registrering hofteproteser
 • Krukhaug, Yngvar - Overlege -  Hovedansvar for finger, håndledd- og albueproteser
 • Kvinnesland, Irina - IT-konsulent - Hoftebruddregisteret, Korsbåndregisteret, Leddproteseregisteret og Barnehofteregisteret
 • Lie, Stein Atle - Biostatistiker - Statistisk og vitenskapelig rådgiver
 • Lygre, Stein Håkon Låstad - Biostatistiker - Statistisk og vitenskapelig ​rådgiver
 • Matre, Kjell - Klinikkdirektør - Forsker på data fra Hoftebruddregisteret
 • Mulpuri, Srujana - IT-konsulent - Hoftebruddregisteret, Korsbåndregisteret, Leddproteseregisteret og Barnehofteregisteret​
 • Persson, Andreas - LIS lege - Forsker på data fra Korsbåndregisteret
 • Solberg, Mikal - Konsulent elektronisk registrering
 • Stenvik, Sigurd - Biostatistiker - Statistisk og vitenskapelig rådgiver​
 • Vadheim, Kate - Sekretær - Registrering korsbånd og barnehofte
 • Visnes, Håvard - Lege - Leder for Korsbåndregisteret
 • Warholm, Marianne - IT-konsulent - Helse Vest, IKT
 • Wasmuth, Ruth Gunvor - Konsulent - Registrering Hoftebrudd

​​​​​​​​​​Fagråd / Referansegruppe 

Likeverdig tilgang til kompetansetjenesten sikres blant annet ved etablering av referansegruppen / fagråd med representanter fra alle regionale helseforetak og brukerorganisasjonen. Dette faglige nettverket av referansegruppemedlemmer samt andre nettverk av helsefaglig og akademisk kompetanse nasjonalt og internasjonalt ligger til grunn for utviklingen av de medisinske registrene knyttet til kompetansetjenesten. 

Fagråd for Nasjonalt Register for Leddproteser og Nasjonalt Hoftebruddregister

 • Otto Schnell Husby (Leder) - Overlege/professor - Ortopediskavdeling, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
 • Stephan Maximillian Röhrl - Overlege - Ortopedisk Senter, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • Ann Kristin Hansen - Overlege - Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset Helse Nord
 • Øystein Gøthesen - Overlege - Ortopedisk avdeling, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus
 • Jan-Erik Gjertsen - Seksjonsoverlege - Haukeland universitetssjukehus
 • Jostein Bildøy (Brukerrepresentant) - Helse Førde​​

Fagråd for Nasjonalt Korsbåndregister

 • Jon Olav Drogset (Styreleder) - Professor - Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, International Olympic Committee, Lausanne, Switzerland
 • Ove Furnes - Seksjonsoverlege/professor - Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
 • Jonas Fevang - Avd. overlege/professor - Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
 • Håvard Visnes - Lege - Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
 • Lars Engebretsen - Professor - Ortopedisk Senter, Oslo universitetssykehus, Ullevål
 • Andreas Persson - LIS lege - Ortopedisk Senter, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • Stig Heir - Seksjonsoverlege - Kne- og skulderseksjonen, Martina Hansens Hospital

​Fagråd for Nasjonalt Barnehofteregister

 • Ola Wiig (Styreleder) - Overlege - Oslo u​niversitetssykehus
 • Anders Wensaas (Nestleder) - Overlege - Akershus universitetssykehus
 • Trude Gundersen (Daglig leder) - Overlege - Haukeland universitetssjukehus
 • Anne Kristin Reve - PhD. kandidat, Ass. Lege - Stavanger universitetssjukehus
Fann du det du leita etter?