HELSENORGE

Nasjonalt Korsbåndregister

Skade av fremre korsbånd er den hyppigste alvorlige kneskaden på verdensbasis. I Norge skades anslagsvis 4000 korsbånd årlig. Nasjonalt Korsbåndregister ble opprettet i 2004 for å bedre behandlingen av pasienter med korsbåndskader, og ble godkjent som Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister av Helse- og omsorgsdepartementet i 2009. Bakgrunnen for at registeret ble startet var manglende oversikt over nasjonal og internasjonal kirurgisk korsbåndsepidemiologi, og dårlig oversikt over utfallet av kirurgisk behandling.


Finn mer informasjon i menyen under.​​​​​​​​​

​Resultater og årsrapporter

Pasientinformasjon

Alle pasienter i registeret har rett til når som helst å be om innsyn, endring og sletting av opplysninger. Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, er databehandlingsansvarlig for registeret og har ansvar for å sikre at dine opplysninger behandles lovlig, i samsvar med den europeiske personvernforordningen og helseregisterloven. 

 
Registeret vil inneholde følgende opplysninger om deg: 
 
 • Generelle opplysninger: navn, fødselsnummer, adresse og kjønn 
 • Helseopplysninger: diagnose, operasjonsår, opplysninger om implantat og metode mv. 
 • Pasientrapporterte opplysninger om livskvalitet, smerte og fornøydhet (PROM)
Du har full rett til innsyn i hva som er registrert om deg. Dersom du mener at opplysningene om deg er uriktige, kan du be om å få disse korrigert. 
 
Du kan når som helst reservere deg mot at opplysningene om deg behandles. Du kan også kreve at opplysningene blir slettet fra registeret. Det vil ikke ha noen betydning for den behandlingen du vil få om du velger å trekke deg. Du kan gjøre bruk av dine rettigheter ved å ta direkte kontakt med registeret, se kontaktinformasjon lenger ned.
 
Utlevering av opplysninger fra registeret vil bare skje i tilfeller der det er i samsvar med formålet til registeret. Navn og fødselsnummer erstattes med en koblingsnøkkel når data utleveres slik at personopplysninger ikke kan spores direkte tilbake til deg. 
 
Helse Bergen HF har oppnevnt personvernombud som skal bidra til å sikre at personopplysninger behandles lovlig, og at dine rettigheter til personopplysningsvern blir ivaretatt. Du kan kontakte personvernombudet dersom du har generelle spørsmål om dine rettigheter til personopplysningsvern på telefon 55 97 55 58 , eller på e-post personvernombudet@helse-bergen.no
 
Dersom du mener at dine rettigheter til personopplysningsvern er krenket har du rett til å kontakte Datatilsynet eller Statens Helsetilsyn. 
 

Kontaktinformasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd
Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Ortopedisk klinikk
Besøksadresse: Møllendalsbakken 7, 5021 Bergen
Telefon: 55 97 64 54 / 55 97 37 42 / 55 97 37 43 / 55 97 64 50

Elektronisk registrering for kirurg og helsepersonell

Utskriftsvennlig registreringsskjema og KOOS skjema

Samtykkeerklæring

IMPROVE-ACL – registerbasert randomisert studie i Korsbåndregisteret

IMPROVE-ACL inkluderer pasienter med primær korsbåndsskade og randomiserer til primær ACL-rekonstruksjon eller primær ikke-operativ behandling.

1. Brukerveiledning (PDF) ​

2. Deltakende sykehus (PDF)

3. Utdypende kommentarer til inklusjons- og eksklusjonskriterier (PDF)

4. Om fysioterapi ved Korsbåndskade​

5. Lenke til studien på helsenorge.no

6. Samtykkeskjema for pasienter 16-18 år inkl. foresatte (PDF)

7. Samtykkeskjema for pasienter over 18 år (PDF) 

Kontaktpersoner for studien

 • Rune Jakobsen (prosjektleder) , telefon  92 09 29 73 
 • Håvard Visnes
 • Guri Ekås
 • Andreas Persson

Beste kliniske behandlingspraksis

Fremre korsbåndskader

Utlevering av data

Fagråd

Kontaktpersoner for Korsbåndregisteret

 • Jon Olav Drogset, overlege/professor, St.Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, styringsgruppeleder for Korsbåndregisteret

 • ​​​Håvard Visnes, lege, daglig leder av Korsbåndregisteret
 • Andreas Persson, LIS lege, forsker på data fra Korsbåndregisteret

 • Kate Vadheim, sekretær, registrering, 55 97 64 54

 • Irina Kvinnesland, IT-konsulent, ansvar for korsbåndregisterets dataløsninger og rapporter

Kontaktinformasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd
Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Ortopedisk klinikk
Besøksadresse: Møllendalsbakken 7, 5021 Bergen
Telefon:  55 97 64 54 / 55 97 37 42 / 55 97 37 43 / 55 97 64 50 
E-post: nrl@helse-bergen.no ​​
 
Fann du det du leita etter?