Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Hoftebruddregister har siden oppstarten i 2005 drevet fortløpende innsamling av data fra alle hoftebruddoperasjoner i Norge. 

Hoftebrudd forekommer hyppig og rammer særlig eldre mennesker med beinskjørhet, Et hoftebrudd er en alvorlig diagnose forbundet med høy dødelighet og høy sykelighet for pasientene. En av de viktigste funksjonene til registeret er å overvåke behandling av disse bruddene for å bedre resultatene for pasientene. Registeret bidrar til økt kunnskap om hvilke operasjonsmetoder og implantater som bør benyttes. I tillegg gir registeret viktige epidemiologiske data om hoftebruddpasientene.

Det store antall operasjoner i registeret med samtidig registrering av hvordan pasienten opplever sin sykdom og helse etter behandling (PROM) gjør databasen unik i verdenssammenheng.

Finn mer informasjon, resultater og årsrapporter fra registeret på kvalitetsregistre.no

Registreringsskjema for Kirurg og helsepersonell

Nasjonalt Hoftebruddregister start​et opp med en landsomfattende registrering av hoftebrudd 01.01.2005. Alle sykehus som opererer hoftebrudd, rapporterer hver operasjon til hoftebruddregisteret. I tillegg sendes det ut spørreskjema til pasientene 4, 12 og 36 måneder etter operasjonen. 

​Reservasjon mot registrering i Nasjonalt Hoftebruddregister

Det er ikke krav om samtykke fra pasientene for å registrere opplysninger i Nasjonalt Hoftebruddregister. Pasienter kan reservere seg mot å bli registr​ert ved å kontakte Nasjonalt Hoftebruddregister.

Les mer her.​

Nedlasting av skjema for Kirurg og helsepersonell:


Kontaktpersoner for Hoftebruddregisteret
  • Jan Erik Gjertsen, Overlege, faglig ansvarlig for hoftebruddregisteret
  • Eva Dybvik, Biostatistiker, r​ådgiver for hoftebruddregisteret
  • Randi Kristin Hovland Furnes, Konsulent, registrering hoftebrudd​
  • Marianne Wiese, Sekretær, registrering hoftebrudd
  • Irina Kvinnesland, IT-Konsulent, utvikling og drift av dataløsningene, og uttak av rapporter.
Fann du det du leita etter?