HELSENORGE

Elektronisk registrering

For å kunne registrere preoperativ KOOS, PROM og kirurgskjema, krever det at man er registrert som bruker på falk.nhn.no og at man er på helsenettet. 
Falk er felles autentiserings- og autorisasjonsløsning for kvalitetsregistrene. 

Bilder viser alle logoene til registrene Leddproteser, Hoftebrudd, Korsbånd og Barnehofte.
Fann du det du leita etter?