HELSENORGE

Årsrapport 2022

Årsrapport 2022 for Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd er nå publisert

Fra venstre konsulentene Randi K. Furnes, Merete Husøy og Ruth G. Wasmuth
Konsulentene Randi K. Furnes, Merethe Husøy og Ruth G .Wasmuth viser frem årsrapporten for 2022.
Årsrapporten for 2022 er nå publisert. Årsrapporten viser resultater og deskriptiv statistikk til og med 2021 fra våre 4 registre.

Papirutgaver kan fås ved henvendelse til registeret. Men er også tilgjengelig for nedlasting her Årsrapporter.