Anbefalinger og retningslinjer

Anbefalinger og retningslinjer er utarbeidet i samarbeid mellom Kompetansetjenesten, registrene samt Norsk ortopedisk forening. Retningslinjene spenner vidt fra beste kliniske praksis for behandling av fremre korsbåndskader og tverrfaglig samarbeid for behandling av hoftebrudd  til oppfølging av pasienter som er operert med proteser som har vist seg å ha økt risiko for revisjon. Det er utarbeidet en grundig dokumentasjon for veldokumenterte hofte- og kne-proteser.

  • Valg av protesetyper (august 2019): Nasjonalt Register for Leddproteser sin holdning til anbudsprosesser på hofteproteser.

Last ned: Anbefalinger anbud (PDF)

  • Brev angående pasienter med metall-på-metall hofteproteser (april 2020): Oppfølging av pasienter med metall-på-metall hofteproteser. Anbefaling fra NRL 2020.pdf
Last ned: Metall på metall (PDF)

  • Retningslinjer (2018): Norske retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd.
Last ned: Norske retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd (PDF)

  • Hofteproteseregisteret (mai 2020): Rutine for oppfølging av pasienter som er operert med proteser som har vist seg å ha økt risiko for revisjon.
Last ned: Oppfølging av pasienter operert med proteser med økt revisjonsrisiko (PDF)

  • Brev angående keramiske hoder (april 2020): Fraktur av keramikkhoder/-linere brukt i hofteprotese.
Last ned: Vedlegg 2 Brev ang. keramiske hoder (PDF)


Fann du det du leita etter?