HELSENORGE

Anbefalinger og retningslinjer

Anbefalinger og retningslinjer er utarbeidet i samarbeid mellom Kompetansetjenesten, registrene, samt Norsk ortopedisk forening. Retningslinjene spenner vidt fra beste kliniske praksis for behandling av fremre korsbåndskader og tverrfaglig samarbeid for behandling av hoftebrudd  til oppfølging av pasienter som er operert med proteser som har vist seg å ha økt risiko for revisjon. Det er utarbeidet en grundig dokumentasjon for veldokumenterte hofte- og kne-proteser.

  • Brev angående pasienter med metall-på-metall hofteproteser (april 2020): Oppfølging av pasienter med metall-på-metall hofteproteser. Anbefaling fra NRL 2020.
    Metall på metall (PDF)


Fann du det du leita etter?