HELSENORGE

Kurs i Kristiansand, Sørlandet sykehus

NSGU + akuttmottaket Kristiansand = Kurs i abdominal ultralyd og POCUS.

​NSGU arrangerte i samarbeid med Akuttmottak Kristiansand 2- dagers kurs i abdominal ultralyd og POCUS 8.-9. oktober, ved Sørlandet sykehus, Kristiansand. 14 engasjerte kursdeltakere fikk god teoretisk undervisning og mye hands-on-tid, med fire ultralydsstasjoner. Deltakerne satte stor pris på den tette veiledningen de fikk og samtlige mente kurset stimulerte til viderelæring og bruk. NSGU gleder seg over at flere ultralydsinteressefrø er sådd!

Se programmet og forelesninger her

NSGU tilbyr skreddersydde kurs i gastroenterologisk ultralyd tilpasset de lokale forhold og ønsker for din avdeling. Om dette er av interesse, ta kontakt med oss her.