HELSENORGE

Hospitering vinter 2022 + vår 2023

NSGU planlegger nye hospiteringsperioder på Haukeland Universitetssjukehus i Bergen. Datoene for 2022 er satt til 6.-8. desember (uke 49) og 7.-9. mars (uke 10) for 2023. 

Det er fremdeles noen få ledige plasser på desemberperioden. Tilbudet om hospitering er primært ment for leger i utdanning innen gastroenterologi og dernest indremedisin. Fra og med 2023 har ikke lenger NSGU anledning til å dekke reise og opphold, så her er det om å gjøre å hive seg med. ​

Er dette interessant for deg? Les mer og søk om hospitering her