Mage-tarmskolen på internett

Mage-tarmskolen på internett er en videreføring av IBS-skolen og et elektronisk behandlingstilbud for alle med IBS i region Helse Vest

Logo mage-tarmskolen på internett
 

Hva er Mage-tarmskolen på internett?

Mage-tarmskolen er et helsetilbud på nett hvor pasienter diagnostisert med IBS får tilgang til et 2 måneders langt behandlingsprogram basert på videosnutter, bilder og tekst. Programmet inneholder 5 moduler som er utarbeidet av gastroenterolog, manuellterapeut (fysioterapeut), psykiater og klinisk ernæringsfysiolog. Kurset tillater trygg elektronisk kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell (sikkerhetsnivå 4 - f.eks BankID).

Tilbudet er tilgjenglig via helsenorge.no for alle mellom 18 og 80 år i region Helse Vest. Man må ha henvisning fra fastlege for å få tilgang til Mage-tarmskolen, og kurset vil bli tilgjengelig for deltakerene i 6 måneder.

Hovedmål med prosjektet

Visjonen for prosjektet er å gå nasjonalt for å kunne gi alle pasienter tilbud om kvalitetssikret informasjon om å leve med IBS enten bosted er Førde, Arendal eller en øy i Lofoten. 

Der finnes ingen IBS-skole nord for Ålesund og det er i tillegg et begrenset tilbud med tanke på kapasitet de plasser det finnes. På bakgrunn av dette ble prosjektet Mage-tarmskolen (MT-skolen) på internett startet. 

Hvem kan få tilbud om Mage-tarmskolen på internett? 


Tilbudet gjelder for pasienter i Helse Vest dersom det ikke finnes et tilbud om IBS-skole i det tilhørende helseforetaket. Helsetilbudet er elektronisk, men krever en-til-en oppfølging fra helsepersonell og har av den grunn begrenset kapasitet. Pasienter som tilhører Helse Bergen prioriteres. 
For å delta ved Mage-tarmskolen på internett trenger du henvisning fra din fastlege til Gastroenterologisk seksjon ved spesialisthelsetjenesten. 

Mage-tarmskolen på internett er et behandlingstilbud som krever egeninnsats fra deltagende pasient og passer for personer som:
- Kan benytte BANK-ID
- Har gode norskkunnskaper og leseferdigheter (bokmål)
- Er motivert eller ønsker å bli motiver til egeninnsats og livsstilsendring

Evaluering og resultater

Prosjektet hadde oppstart høsten 2015 og så langt har 130 pasienter vært gjennom skolen. 3 måneder etter oppstart rapporterer pasientene at de opplever signifikante forbedringer vedrørende matuungåelse, helsebekymringer, nedstemthet, aktivitetsnivå og sosial adferd. Etter 6 måneder vedvarer dette, samt at pasientenes egenarbeid viderer resulterer i bedret kroppsbilde. Pasientene rapporterer også meget reduserte symptomer og mindre smerter. Enkelte pasienter har rapportert å bli symptomfri! 

Videre planer

Det blir samlet inn forskningsdata for å forbedre både innhold og mulige helseeffekter. Vi skal bygge opp et dokumentasjonssystem som samler nasjonale pasientrapporterte data via MT-skolen i et kvalitetsregister. Målet er å kartlegge behandling, symptomer og livskvalitet hos pasienter med funksjonelle mage-tarmsykdommer slik at vi kan tilrettelegge for hensiktsmessig behandling og bruk av ressurser nasjonalt. Registeret skal på sikt kobles opp mot eReseptregisteret og sykemeldingsdataregistre.

Vil du vite mer?

Er du helsepersonell og vil vite mer om innholdet i Mage-tarmskolen? Kontakt oss her

Fann du det du leita etter?