Mage-tarmskolen på internett

Mage-tarmskolen på internett er en videreføring av IBS-skolen og et elektronisk behandlingstilbud for alle med IBS uavhengig av helseregion

Logo mage-tarmskolen på internett

Hva er Mage-tarmskolen på internett?

Mage-tarmskolen er et helsetilbud på nett hvor pasienter diagnostisert med IBS får tilgang til et 2 måneders langt behandlingsprogram basert på videosnutter, bilder og tekst. Programmet inneholder 5 moduler som er utarbeidet av gastroenterolog, manuellterapeut (fysioterapeut), psykiater og klinisk ernæringsfysiolog. Kurset tillater trygg elektronisk kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell (sikkerhetsnivå 4 - f.eks BankID).

Hovedmål med prosjektet

Visjonen for prosjektet er å kunne gi alle pasienter et likeverdig tilbud om kvalitetssikret informasjon om å leve med IBS enten bosted er Førde, Arendal eller en øy i Lofoten. 

Det er ikke som har et tilbud om fysisk IBS-skole i nærheten og der det finnes kan det i tillegg være et begrenset tilbud med tanke på kapasitet. På bakgrunn av dette ble prosjektet Mage-tarmskolen (MT-skolen) på internett startet. 

Hvem kan få tilbud om Mage-tarmskolen på internett? 


 
Tilbudet gjelder for alle pasienter dersom det ikke finnes et tilbud om fysisk IBS-skole i det tilhørende helseforetaket. 

 
Det er et behandlingstilbud som krever egeninnsats fra deltagende pasient og passer for personer som:
- Kan benytte BANK-ID
- Har gode norskkunnskaper og leseferdigheter (bokmål)
- Er motivert eller ønsker å bli motivert til egeninnsats og livsstilsendring

 
Tilbudet er tilgjenglig via helsenorge.no for alle mellom 18 og 80 år, og kurset vil være åpent i 6 måneder. Man trenger henvisning fra lege til Gastroenterologisk seksjon ved spesialisthelsetjenesten for å kunne få tilgang skolen

Evaluering og resultater

Prosjektet hadde oppstart høsten 2015 og så langt har 130 pasienter vært gjennom skolen. 3 måneder etter oppstart rapporterer pasientene at de opplever signifikante forbedringer vedrørende matuungåelse, helsebekymringer, nedstemthet, aktivitetsnivå og sosial adferd. Etter 6 måneder vedvarer dette, samt at pasientenes egenarbeid viderer resulterer i bedret kroppsbilde. Pasientene rapporterer også meget reduserte symptomer og mindre smerter. Enkelte pasienter har rapportert å bli symptomfri! 

Videre planer

Det blir samlet inn forskningsdata for å forbedre både innhold og mulige helseeffekter. Vi skal bygge opp et dokumentasjonssystem som samler nasjonale pasientrapporterte data via MT-skolen i et kvalitetsregister. Målet er å kartlegge behandling, symptomer og livskvalitet hos pasienter med funksjonelle mage-tarmsykdommer slik at vi kan tilrettelegge for hensiktsmessig behandling og bruk av ressurser nasjonalt. Registeret skal på sikt kobles opp mot eReseptregisteret og sykemeldingsdataregistre.

Vil du vite mer?

Er du helsepersonell og ønsker å vite mer om Mage-tarmskolen? 

Kontakt oss på magetarmskolen@helse-bergen.no 

Fann du det du leita etter?