Helsenorge

Forskning på mage-tarminfeksjon av COVID-19

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM) har sammen med Genetic Analysis AS startet et forskningsprosjekt på pasienter med påvist COVID-19-infeksjon. Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap om mage-tarminfeksjon som følge av COVID-19-infeksjon og undersøke om sammensetning av tarmbakterier og deres metabolitter kan beskytte mot eller føre til økt sannsynlighet for mage-tarminfeksjon/post-infeksiøs IBS, på grunn av COVID-19.

Forskingsgruppen

Forskningsgruppen, F.V: Birgitte Berentsen, postdoc, daglig leder av Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer, Ingeborg Brønstad, overingeniør,Per Førde Refsnes, forsknings- og gastrosykepleier, Trygve Hausken, overlege og professor i gastroenterologi og ernæring og Eline Randulff Hillestad, klinisk ernæringsfysiolog og forsker

I samarbeid med industrien har forskningsgruppen utviklet en egen test for viruset i fekale prøver. Genetic Analysis AS vil utføre mikrobiotaanalyser ved hjelp av GA-map™ Dysbiosetest ved å måle forekomst av viruset, sammensetning av tarmbakterier og hvordan bakteriesammensetningen hos COVID-19-positive avviker fra en frisk sammensetning.

Menn og kvinner i Bergen over 18 år med bekreftet COVID-19-infeksjon vil bli rekruttert, og det vil bli innhentet avføringsprøve og spørreskjema om symptomalvorlighet, avføringskonsistens og tretthet.  Forskningsgruppen har egen REK-godkjenning i Covid-Gut studien og skal rekturette pasienter fra hele Bergensområdet, både i isolat hjemme eller på koronahotell, og innlagte på sykehus. 
 
Studien vil gi ny kunnskap om hvordan COVID-19 påvirker mage-tarmkanalen, om tarmbakterienes egenskaper som del av vårt immunforsvar mot COVID-19, og bidra til utvikling av detektering av SARS-CoV-2-viruset i avføringsprøver.

​Er du koronasmittet og vil bidra i forskningen?

Vi ønsker å undersøke hvordan koronaviruset påvirker tarmbakteriesammensetning og immunforsvaret.

Vi søker kvinner og menn i Bergensområdet over 18 år med:

•Mistenkt, sannsynlig eller bekreftet COVID-19-infeksjon

• Er i hjemmeisolasjon, i isolasjon på koronahotell eller innlagt på Haukeland Universitetssykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus eller Bergen Legevakt

• Symptomvarighet ≤ 14 dager og har 2 eller flere av følgende symptomer:

o Luftveissymptomer (tungpusthet, hoste), feber > 37.5 grader, slapphet, sår hals, muskel- og leddsmerter som ikke kan forklares på andre måter, oppkast/diaré, positiv COVID-19-test

•Du kan også delta om du har milde/ingen symptomer, men bekreftet COVID-19-infeksjon

Du som deltaker vil bli fulgt opp ved tre anledninger; ved oppstart, etter 4 uker og etter 6 måneder. Ved hver anledning må du avlegge en avføringsprøve og svare på tre spørreskjema om mageplager, avføringsmønster og tretthet/fatigue. Til sammen vil det ta ca. 10 minutter å svare på spørreskjemaene.

Vi kjører hjem til deg, kommer til koronahotellet eller sengeposten med nødvendig utstyr og spørreskjemaer, og henter prøvene og skjemaene igjen i hver runde. Du betaler selvfølgelig ingenting for å være med i studien. Ved inklusjon signerer du samtykkeerklæring. Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke ditt samtykke. Studien er godkjent av Regional etisk komité (ref. 2020-187554).

Ta kontakt på telefon 90 03 46 93 eller e-post covidgut@helse-bergen.no  med navn og telefonnummer om du er interessert eller har noen spørsmål.

Samtykkeskjema

Se innslag fra NRK om forskningen

NRK nettsak

NRK Vestlandsrevyen

Skjermdump - NRK

Fann du det du leita etter?