HELSENORGE

Kurs i smertebehandling 6. og 7. november

Smerteklinikken i Bergen har arrangert smertekurs i over 30 år. Kurset er på 16 timar, går over to dagar, og handlar først og framst om langvarige smerter og akuttsmerter.

hender som holder hverandre