Psykososialt støtteteam for ansatte og ledere

Det er mange ansatte som i disse tider sitter i karantene, noen ansatte har fått påvist koronasmitte og alle kan merke den krevende situasjonen sykehuset er i. For å redusere stress og påkjenninger forsterker derfor sykehuset psykososial støtte til ansatte. 

Det er opprettet et Psykososialt støtteteam for ansatte og ledere, i regi av Bedriftshelsetjenesten.

Sykehusledelsen ønsker å forebygge kronisk stress og psykiske belastninger og ivareta medarbeidere på best mulig måte. Støtteteamet skal bidra til at medarbeidere og ledere i størst mulig grad er i stand til å ivareta sine løpende kliniske oppgaver, og å forebygge opplevelsen av å være i en uhåndterbar situasjon.


Dette kan du få hjelp til:

- Leder kan få støtte og råd til ivaretagelse av egne medarbeidere i en krevende tid der behovene kan være store og ressursene endret

- Medarbeidere og ledere kan få individuelle samtaler ut fra eget behov for støtte for å sortere tanker og følelser knyttet til din situasjon, samt råd og hjelp til å regulere egne reaksjoner

Hvordan få tak i oss?

Telefonnummeret er 55972938.
Åpningstid: Hverdager kl: 09-14.
Telefonen bemannes primært av psykologer, eventuelt kan du komme i kontakt med leger/prester.


Bakgrunn

Under koronavirusutbruddet kan medarbeidere og ledere ha behov for psykososial støtte. Situasjonen vekker bekymring og engstelse hos mange medarbeidere - vi kan bli redde for å ta med smitte hjem til sårbare personer, oppleve oss stresset, måtte ta vanskelige kliniske beslutninger osv.  Ivaretagelse av medarbeidere er nærmeste leders ansvar. Psykososialt støtteteam er ment å være et supplement til det.

 

Bedriftshelsetjenesten (BHT) er eier av tjenesten.

Telefonen bemannes i hovedsak av psykologer, men også prester eller leger fra ulike enheter på Haukeland Universitetssykehus vil kunne bidra.