HELSENORGE

Veien videre for de som har fått AstraZeneca

Leder for vaksineutvalget, Stig Harthug, informerer her om situasjonen for ansatte som fikk første dose med AstraZeneca. FHI har også sendt ut et brev til samme gruppe. Den finner du nederst i saken.

Hvilke alternativer står de ansatte som har vaksinert seg med AstraZeneca overfor nå?

FHI har ansvar for å utarbeide et vaksinasjonsprogram, bestemme hvilke vaksiner som skal inngå, og hvilke tilbud som skal gis til ulike grupper.
FHI har bestemt at alle som fikk AztraZeneca-vaksine skal tilbys dose nummer to med en mRNA-vaksine. Det finnes to av disse i Norge; PfizerBioNTech og Moderna. Disse regnes som likeverdige.

Det finnes foreløpig kun understøttende evidens for at dette er en trygg og god løsning fordi det foreligger data fra mange personer som har fått disse kombinasjonene, men så langt ingen ferdig publiserte vitenskapelige studier designet for denne problemstillingen.

Den norsk regjeringen har vedtatt at FHI sitt forslag til løsning er gjeldende for Norge. Denne løsningen er også i tråd med det som gjøres i flere andre land som har stoppet bruken av AztraZeneca-vaksinen. Vurderingene som er gjort av sikkerhet og effekt virker betryggende og er gjort i tråd med gode og vitenskapsbaserte tiilnærminger.

Har du noe du vil si til de som har gått i lang tid uten å vite veien videre?

Usikkerhet er krevende for alle. Aller størst har vel usikkerheten vært for dem som fikk AstraZeneca-vaksinen i ukene fra uke 5-7; først usikkerheten omkrig bivirkninger og risikoen for alvorlig sykdom, og så i ettertid uvissheten om hva som skjer videre. Heldigvis nærmer vi oss nå en avklaring av denne situasjonen.
 
Vaksinasjonstilbudet mot covid-19 gir håp om at epidemien kan bringes under kontroll, og mange ønsker å bli vaksinert snarest.
 
De første som fikk AstraZenec i Helse Bergen, fikk første dose 2. februar, og skulle etter planen hatt dose 2 27.4. Det finnes data som viser at de fleste har god beskyttelse av en dose i mer enn tre måneder, men hvor lang tid det går før beskyttelsen er strekt redusert, vet vi ennå ikke.
 
De som fikk AztraZeneca-vaksinen får innkalling til dose to med Pfizer fra uke 19. Innkalling kommer på sms.

Kan vi gjøre noe lokalt for å sikre oss mot lignende vaksine-hendelser i fremtiden?

Å vaksinere med nye vaksiner vil alltid innebære en risiko; enten at vaksinen har dårligere effekt enn forventet eller at flere får alvorlige bivirkninger enn ventet.
 
Det vi kan gjøre lokalt, er å følge retningslinjene, være oppmerksomme på mulige bivirkninger og melde tilbake til overordnede helsemyndigheter uten forsinkelse.
 
Vi har ikke anledning til å bruke andre vaksiner enn de som tilbys i vaksinasjonsprogrammet og vi har tillitt til av vårt nasjonale vaksinasjonsmiljø har den kunnskapen som er nødvendig for at dette blir så trygt som over hodet mulig.