HELSENORGE

Vaksineveien videre

Uke 3 nærmer seg slutten og det gjør beholdningen av vaksiner også. Det neste på programmet er å gi de vaksinerte dose nummer to i uke 5, og uke 6. Men hva med videre vaksinering? Når skjer den?


Vi håper at Helse Bergen vil få nye tildelinger av vaksine til uke 7. Dermed er det en del tid til å forberede dette. Nå har bedriftshelsetjenesten to ukers erfaring, et online bookingsystem er oppe og går, og de ulike enhetene har sett gangen i prosessen med å prioritere ansatte for vaksinering.

Vaksineutvalget, med konstituert fagdirektør Stig Harthug i spissen, jobber nå med å planlegge for videre vaksinering i Helse Bergen og på Haraldsplass. Det er opprettet nye skjemaer som enhetene i denne imgang skal benytte for å melde inn egen sårbarhet og behov for vaksine.

Det skal fortsatt prioriteres etter prinsippet om å opprettholde helsetjenestene, og ikke etter et prinsipp om HMS for de ansatte.

Gangen i prioriteringen

  • Skaffe bedre oversikt over hvor mange ansatte(> 50% stilling) vi har med pasientkontakt
  • Lister sendes ut for vasking
  • Disse bekreftes i lederlinjen
  • Prioritering av ansatte videreføres i avdelingene med rekkefølgenummer
  • Skjema for prioritering justeres
  • Oppdaterte prioriteringer sendes vaksinasjonsutvalget i uke 5(tentativt)
  • Vaksinasjonsutvalget foreslår fordeling mellom N-2 enhetene
  • Beredskapsutvalget beslutter tildeling fortrinnsvis tirsdag i uken før vaksinasjon
  • Stab (BHT) sender ut SMS til prioriterte ansatte som selv booker vaksinasjonstid på nett (Extensor)
Prosessen med prioritering av helsepersonell er tema i hvert beredskapsmøte, og ledelsen ser på, og diskuterer, de ulike alternativene for utdeling til nivå 2-enhetene.