HELSENORGE

Informasjon til deg som deltar i VaksineVest

Ansatte som har takket ja til å delta i VaksineVest vil nå kalles inn til oppfølgingsprøvetaking i Laboratoriebygget. 

VaksineVest er startet opp for å kunne forske på sammenhenger mellom bivirkninger og vaksinering og for å kunne følge vaksinasjonen av ansatte tett. 
 
Oppslutningen har vært svært positiv, omtrent 2000 ansatte deltar, og av kapasitetshensyn er fokuset i denne omgang på krysningsvaksinering mellom AstraZeneca som første vaksine og Pfizer som andre vaksinedose. Det er helt avgjørende at de som har tatt blodprøver i forbindelse med vaksinering nå, kommer til en oppfølgende blodprøve etter fire uker, og for mange er dette allerede i neste uke.
 

Blodprøvetaking vil foregå i dedikerte lokaler i 2.etasje i Laboratoriebygget. Du kan selv reserve en tid som passer best for deg, informasjon om dette kommer via SMS. Det er viktig at oppfølgingsprøver tas så nært 4 uker etter første prøvetaking som mulig.

 
Inngang til Laboratoriebygget er via gangbro i 3. etasje i Sentralblokken, følg merket rute til «Blodgiver» og se etter skilt «VaksineVest prøvetaking».
 

Om VaksineVest

COVID-19-pandemien har til nå rammet over 150 millioner mennesker, og over 3 millioner er bekreftet døde av sykdommen til nå. Vaksiner mot viruset er utviklet på svært kort tid, og over en milliard vaksinedoser er satt på verdensbasis.
 
I Norge ble de eldste, samt helsepersonell, prioritert først i vaksineprogrammet. AstraZeneca-vaksinen, som er en vektorbasert vaksine, var i en periode ikke anbefalt til personer fra 64 år og oppover. Det var derfor fortrinnsvis ansatte i helsetjenesten som fikk satt AstraZeneca-vaksinen som første dose da den ble tilgjengelig i februar/mars 2021. 
 
Flere fikk bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinering, og etter hvert kom også rapporter om sjeldne, men svært alvorlig, bivirkninger. Vaksinen ble satt på pause av norske myndigheter den 11. mars 2021, etter at 135 000 personer i Norge hadde fått en dose med AstraZeneca.
 
Fra andre uke i mai 2021 fikk 9000 ansatte i Helse Vest, som hadde fått første dose AstraZeneca-vaksine, tilbud om andre dose med vaksine fra Pfizer BioNTech. Det er denne kryssvaksineringen som VaksineVest nå følger tett. Du som deltar blir bedt om å ukentlig rapportere eventuelle bivirkninger via en tilsendt elektronisk lenke. Alle data samles inn innenfor forskningssystemer i sykehuset, og derfor virker kun elektroniske lenker når du er på sykehusnettverket.
 

Prosjektansvarlig:

Forskningsdirektør i Helse Bergen: Renate Grüner eli.renate.gruner@helse-bergen.no ​