HELSENORGE

Vaksinasjon med AstraZeneca

Fra uke7/8 får Helse Bergen AstraZeneca-vaksine til 3100 nye ansatte. Nå må Nivå2-ledere melde inn behov.

Prioritering internt i helseforetaksområdene skjer etter samme prinsipp: nemlig å beskytte tjenestene.

AstraZeneca skal ikke gis til ansatte over 64 år. Vi får egen tildeling av Pfizervaksine til definerte pasientgrupper på et senere tidspunkt.

Private ideelle som har driftsavtale med Helse Vest skal prioriteres på lik linje med egne enheter (i senere tildeling også avtalespesialister).

Vaksineutvalget(med tillitsvalgte og hovedverneombud) tar imot innmeldte behov fra de ulike enhetene, gjør prioriteringer mellom disse, og presenterer et forslag for beredskapsledelsen, som så tar den endelige avgjørelsen.

Slik organiseres tildeling av vaksinen AstraZeneca:

  1. Det er sendt ut excelark til Nivå2-ledere med frist kl 12 mandag 8. februar til å melde inn behov for vaksiner.
    Denne innmeldingen må gjøres, uavhengig hva som er sendt inn tidligere.

  2. Når tildeling til Nivå2-enheter er bestemt, får hver Nivå2-enhet tildelt en nummerserie som kan fordeles til deres prioriterte ansatte.

  3. De ansatte som skal få tilbud om vaksine må varsles senest fredag 12.2. kl 12.

  4. Tekst med instruksjon og lenke til booking blir distribuert

  5. Den enkelte ansatte bestiller selv time til vaksinasjon. Tildelt nummer må registreres for kontrollformål.

  6. De ansatte som vaksineres med AstraZeneca skal ha dose 2 innen 8 uker.

Les mer om vaksinene hos FHI

Les mer om vaksinasjon i Helse Bergen