HELSENORGE

Vaksinasjon

Alle tilsette i Helse Bergen som enda ikke har fått vaksine mot covid-19 (dose 1, 2 og 3) har fortsatt tilbud om dette via Bedriftshelsetjenesten i Helse Bergen. Illustrasjon: Colourbox.com/MuchMania

Det vil bli lagt ut timer til vaksinering. Vaksineringer vil foregå hos BHT i Konrad Birkhaugs hus. BHT


For oppfriskningsdose (3.dose) skal det gå 4,5 måneder (20 uker) mellom siste dose i grunnvaksineringen (2. dose) og oppfriskningsdose. 
Anbefalingen om en oppfriskningsdose eller 3. dose, omfatter også personer med status som fullvaksinert basert på gjennomgått covid-19 og én vaksinedose. Rekkefølgen av infeksjon og vaksinasjon som har gitt status som fullvaksinert spiller ingen rolle i forhold til dette.​

Koronasertifikat
Grunnvaksinerte (2 vaksinedoser) må etter 1. februar 2022 ta oppfriskningsdose om det har gått mer enn 270 dager (om lag 9 måneder) siden siste vaksinedose, for å ha et fortsatt gyldig koronasertifikat.
Grunnvaksinerte som har gjennomgått covid-19 (2 vaksinedoser + covid-19) vil trenge oppfriskningsdose om det har gått mer enn 180 dager (ca 6 mnd) siden gjennomgått koronainfeksjon, for å ha gyldig koronasertifikat videre. 
 
 
Gravide
FHI anbefaler:
Grunnvaksinasjon til alle gravide som enda ikke er grunnvaksinert. Dette gjelder uavhengig av trimester.
Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden 2. dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.


Biverknader
Alle vaksinar har biverknadar, og dei fleste er milde og forbigåande. Etter vaksinasjon kan ein oppleve eit eller fleire av følgande symptom: Smerter rundt stikkstaden, feber, hovudpine, trøyttleik, verk i musklar eller ledd, slappheit og kvalme. Dette blir rekna for å vere relativt vanlege vaksinereaksjonar, og er ikkje spesielt for koronavaksinane. Desse symptoma går vanlegvis over etter 1-2 dagar.  
Det er ikkje sett andre biverknader etter tredje dose enn dei som er kjent etter første og andre, men noko meir hovne/ømme lymfekjertlar etter tredje dose. Det er kjent at myokarditt (betennelse i hjartemuskelen) i sjeldne tilfelle kan oppstå etter mRNA-vaksinasjon, og denne biverknaden førekjem oftast hos unge under 30 år. 
Det kan ikkje utelukkast hittil ukjende sjeldne biverknader, eller biverknader som kjem lang tid etter vaksinering.

Meld frå om biverknader
Alle tilsette som er vaksinerte oppmodast om å melde eventuelle uventa biverknader til vaksinebivirkning@helse-bergen.no.

Send informasjon om kva bivirknader du har hatt, eller fortsatt opplever, og varigheit av desse (dato for start - og slutt, evt om dei vedvarar). Skriv også om du sjølv har meldt inn biverknadane, og hvis ikkje, vil BHT melde dei for deg. 
 
Dersom du opplever akutte og alvorlege symptom som krev hjelp omgåande, ta kontakt med legevakt eller AMK.

Bedriftshelsetenesta
Du kan ta kontakt med Bedriftshelsetenesta på tlf 55973850 eller email: bht@helse-bergen.no 

Helse Bergen Innsiden - Sider - Yrkesvaksinasjon i Helse Bergen (helse-bergen.no)Les meir om Koronavaksinasjonsprogrammet på nettsida til Folkehelseinstituttet (FHI)​Fann du det du leita etter?