HELSENORGE

Vaksinasjon

Helse Bergen tilbyr ikke covid-19 vaksinering av tilsette. Alle tilsette i Helse Bergen som endå ikkje har fått vaksine mot covid-19 eller sjølv ønsker ein oppfriskingsdose før årets sesong (haust/vinter 2022 og vinter 2023), kan velje å ta dette etter eiget ønske. Dei må då nytte kommunen sitt vaksinasjonstilbod.Illustrasjon av helsepersonell i uniform og beskyttelsesutstyr foran bakgrunn med koronavirusikoner.
Illustrasjon: Colourbox.com/MuchMania

Informasjon om vaksinetilbod i kommunen finn du her: 

Bergen kommune - Koronavaksine

Vaksinasjon ved Sjukehusapoteket er ein del av kommunen sitt tilbod og time til vaksinering kan bestillast via denne lenka:

Timebestilling - koronavaksine Sjukehusapoteket i Bergen

​Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at det per i dag ikkje er grunnlag for å inkludere helsepersonell i målgruppa som bør ta ein ny oppfriskningsdose no i haust. 

Behovet for auka​ individuell beskyttelse er for dei fleste låg og det er høg dekning for dei første tre dosane, men også helsepersonell og andre tilsette kan sjølv bestemme om dei ønsker ein oppfriskningsdose eller ikkje.

FHI anbefaler at følgande grupper bør ta ein ny oppfriskningsdose med koronavaksine før kommande haust/vintersesong:

  • ​personar i aldersgruppa 65 år og eldre
  • personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp
  • ungdom i aldersgruppa 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom
  • gravide i 2. og 3. trimester

Kven kan få koronavaksine? - FHI

Gravide og ammande - FHI

Koronavaksine - informasjon til befolkninga - FHI​

Bedriftshelsetenesta

Du kan ta kontakt med Bedriftshelsetenesta på telefon  55 97 38 50  eller epost: bht@helse-bergen.no

​Vaksinasjon av tilsette i Helse Bergen (EK - Elektronisk kvalitetshandbok for Helse Bergen)

Fann du det du leita etter?