HELSENORGE

Til deg som har tatt 1. dose med AstraZeneca

Mange lurer på hva som skjer når det nå nærmer seg at man skulle fått dose 2. Assisterende fagdirektør, Ingrid Smith, deler sine tanker rundt dette.

Alle som har fått én dose med AstraZeneca-vaksinen, vil få tilbud om mRNA-vaksine som dose 2

Innkalling kommer på sms fra uke 19. Du trenger derfor ikke å takke ja til tilbudet om vaksinering i kommunen din – dersom du får henvendelse om det.

Hva skjer med AstraZeneca? 

Alle de fire godkjente koronavaksinene i Norge bruker samme S(pike)-antigen, så teoretisk sett kan de ulike vaksinene kombineres. Det pågår studier blant annet i Storbritannia der det gis to ulike koronavaksiner til 1. og 2. dose, men vi må avvente svar fra FHI om evt. oppsummert kunnskap om dette.

Hvor god er, og hvor lenge varer, beskyttelsen av 1. dose med AstraZeneca? 

Oppfølgingsstudier i Storbritannia har vist at AZ vaksinen gir ca. 80 % beskyttelse mot sykehusinnleggelse noen uker etter 1. dose, og langtidseffekten av to vaksinedoser er vist å være høyere dersom 2. dose gis minst 12 uker etter 1. dose. Studier pågår, men det foreligger foreløpig ikke tall for hvor lenge beskyttelsen av 1 dose AZ vaksine varer, men i hvert fall langt utover 3 måneder. 

Virker den mot muterte virus? 

Alle endringer i spike-området av viruset kan påvirke vaksinenes evne til å beskytte mot koronasykdom. Foreløpig vurderes risikoen for redusert AZ vaksineeffekt mot den engelske virusvarianten som lav (vist å gi 70% beskyttelse), mens risiko for redusert effekt mot den sør-afrikanske og brasilianske varianten regnes som noe høyere. Det er imidlertid viktig å huske på at selv om vaksinene vil kunne ha lavere effekt mot mild sykdom forårsaket av de nye variantene, så vil effekten mot alvorlig sykdom kunne være god, slik at risikogruppene allikevel vil beskyttes mot alvorlig sykdom og død.

Kan man la være å ta dose 2? 

Ja. Se for øvrig svar på spørsmål 2.