Helsenorge
Koronavirus

Studentaktivitet ved Helse Bergen

Helse Bergen HF følger de til enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer i smittevernet mot covid-19, og vil gjøre lokale tilpasninger i klinisk undervisning og praksis, når det er nødvendig.

Så lenge covid-19-epidemien er under kontroll i Helse Bergen sitt opptaksområde, planlegger vi og våre samarbeidende utdanningsinstitusjoner (Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL), VID vitenskapelige høgskole (VID) og fagskoler/videregående skoler som HUS har avtale med) for ordinær utdanningsaktivitet i sykehuset for prioriterte grupper av studenter/elever.

Dette er viktig for å opprettholde normal studieprogresjon, sikre rekruttering av helsepersonell og hindre etterslep på pasientnær praksis og klinisk undervisning. Ved eventuell økning i smittepresset i vårt opptaksområde må situasjonen vurderes på nytt.

Studenter omfattes av de samme retningslinjer som helsepersonell og skal følge samme regler fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. En antatt ikke-smittsom, frisk student skal ikke behandles på andre måter enn en antatt ikke-smittsom, frisk ansatt.

For ytterligere informasjon, se følgende retningslinje:

Covid-19 smittevern for pasientnær praksis og klinisk undervisning i Helse Bergen

Oppdatert informasjon om detaljer rundt studentaktivitet i sykehuset blir lagt ut på:

Student som skal i praksis på Haukeland