Studentaktivitet ved Haukeland universitetssykehus

Koronavirus

Med bakgrunn i koronasituasjonen har ledelsen ved UiB bestemt at Det medisinske fakultet skal stanse all undervisning på campus.

Dette betyr:

  • Studenter ved ALLE studieprogrammer ved Det medisinske fakultet skal oppholde seg borte fra undervisningslokaler, tannklinikken, laboratorier, lesesaler og sykehus.
  • Ordningen gjelder fra og med torsdag 12. mars kl 08 og foreløpig til og med fredag 20. mars 2020. Situasjonen kan endre seg raskt. Vi ber alle følge med på MED sine hjemmesider.»

Dette betyr at ingen studenter fra UiB-MED skal delta i klinisk
undervisning /praksis ved Haukeland universitetssykehus. Det er gitt dispensasjon for MED 9 slik at disse studentene kan få fullført praksis og få midlertidig lisens.
Oppdatert informasjon fra UiB vil enhver tid ligger på nettsidene til UiB.

De samme retningslinjer gjelder også for studenter fra andre fakultet ved Universitet i Bergen (f.eks psykologi)


Høgskolen på Vestlandet (HVL) og VID vitenskapelige høgskole (VID)

Oppdaterte informasjon fra HVL: alle studenter blir tatt ut av praksis i sykehus og kommuner, fra i morgen 18.mars.

Foreløpig gjelder dette ikke jordmor-studenter som fortsetter praksis på KK inntil eventuelt ny beskjed.


 
Dette betyr også at hvis dere har behov for ekstra bemanning kan dere kontakte de studenter dere allerede har ansatt, med forespørsel om de ønsker å jobbe.

Informasjonsside for ansatte i Helse Bergen

Informasjon om praksis for helse- og sosialfaglege studentar og tilsette (Høgskulen på Vestlandet)
 
Elever i videregående skoler (vg 1 og vg2)
Vi avlyser all praksisutplassering og besøk av skoleelever i tiden fremover.

Ved spørsmål eller behov for diskusjon om andre grupper studenter ta gjerne kontakt med:
hilde.nesse@helse-bergen.no , telefon: 99708922 997 08 922 (rådgiver i seksjon fag og utdanning).