HELSENORGE

Slik påvirker nye nasjonale og lokale tiltak oss i Helse Bergen

Beredskapsledelsen vedtok noen innstramminger på sykehuset 5. november. Bakgrunnen er smittesituasjonen, regjeringens nye nasjonale tiltak og de lokale tiltakene Bergen kommune varslet på en pressekonferanse samme kveld.

​Regjeringen la torsdag fram nye, nasjonale tiltak. 
5. november kl. 18 varslet Bergen kommune også nye, strengere tiltak. Detaljene rundt disse vil komme fredag. De fleste vil bli regulert i lokal forskrift –  det vil si at det blir påbud og ikke anbefalinger.

Kommunen varsler allerede nå at:

 • Det er tillatt å være maksimalt fem personer i egne hjem. Det er unntak for familier med flere enn fem personer og kohorter fra barnehager og barneskoler. Tidligere var taket på maksimalt ti personer.
 • Det blir påbud om hjemmekontor for alle som kan ha det. Tidligere har det vært anbefalt.
 • Det blir påbud om digital undervisning for høyskoler og universiteter.
 • Det blir innført rødt nivå og hjemmeskole på videregående skoler.
 • Breddeidrett og fritidsaktiviteter for voksne blir stengt.
 

Beredskapsledelsen vedtok torsdag følgende for Helse Bergen: 

 • Vi praktiserer besøksrestriksjonene enda strengere enn tidligere
 • Vi bortviser følge med  pasienter som ikke er medisinsk avhengig av å ha med følge
 • Vi viderefører og forsterker ordningen med smittevernvakter i Sentralblokka
 • Færrest mulig ansatte spiser lunch sammen
 • Færrest mulig ansatte er på små rom samtidig – for eksempel medisinrom
 • Møter og kurs som kan være digitale, skal være digitale
 • Vi utsetter eller avlyser kurs med fysisk deltakelse. Kun de praktiske kursene som er avgjørende for at vi skal få tilgang på helsepersonell som har kompetanse til å behandle våre pasienter skal arrangeres 
 • Vi skjerper reglene for fysiske møter og kurs slik at deltakere får færrest mulige nye nærkontakter. Bruk faste plasser der det er mulig. 
 • Vi utsetter fysiske sosiale arrangementer 
 • De som kan få gjort jobben hjemmefra, skal jobbe hjemmefra – etter avtale med leder
Helsetilsynet og Folkehelseinstituttet holder på å utarbeide flere råd, blant annet om bruk av personlig verneutstyr for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Helse Bergen vil følge slike nasjonale råd.