Psykososial støtte under pandemiperioden

På denne siden finner du som ansatt, leder og som kollega en oversikt over råd, veiledning og andre nyttige ressurser som kan hjelpe deg å ta vare på deg selv, dine kolleger og arbeidsmiljøet.

​Siden og tilbud til ansatte og ledere er fortsatt under utarbeidelse - så send gjerne ønsker, innspill og tilbakemeldinger.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Selvivaretakelse og stressmestring

SMART app - råd og øvelser for stressmestring og robusthetstrening Søvnråd Håndtering av bekymring Digitalt selvhjelpsprogram: Co-mestring Avspenningsøvelse - video på 4 min Ta vare på deg selv - webinar på 10 min

Veiledning avspenning og forestillingsbilder Lydfiler med avspenningsøvelser

Råd til ledere, verneombud og tillitsvalgte 

Ivaretakelse av helsepersonell

Ansvarsfordeling mellom leder med personalansvar og midlertidig leder under pademi

Ressurssider 

Psykososial beredskap - RVTS 

Støttetelefon - bekymring, veiledning, uro 

Psykososialt støtteteam for ansatte og ledere er et lavterskeltilbud som skal bidra til at medarbeidere og ledere i størst mulig grad er i stand til å ivareta sine løpende kliniske oppgaver, og å forebygge opplevelsen av å være i en uhåndterbar situasjon. Vi tilbyr hjelp til håndtering av bekymring og uro knyttet til situasjonen. Vi fører ikke journal.

Støtteteamet kan bistå med:

  • ​Individuelle samtaler til den enkelte ansatte ut fra eget behov – f.eks. for å sortere tanker og følelser knyttet til egen situasjon, råd om bedre mestring, samt råd og hjelp til å regulere egne reaksjoner
  • Støtte og råd til ledere for ivaretagelse av egne medarbeidere i en krevende tid der behovene kan være store og ressursene endret

Telefonen bemannes i første omgang av psykologer ved Seksjon smertebehandling og palliasjon. Vi kan også formidle kontakt med leger eller prester.

Hvordan få tak i oss?

Telefonnummeret er 55972938.

Telefontid: Hverdager kl: 09-14. Man kan ta kontakt for å avtale en samtale på et annet tidspunkt.

Tiltaket er opprettet i samråd med beredskapsledelsen, og drives i regi av Bedriftshelsetjenesten i samarbeid med Seksjon smertebehandling og palliasjon.
 

Helsedirektoratets anbefalinger for psykososial støtte

Tilpasset bistand? 

 
Det tilbys også skreddersydd bistand til spesielt sårbare avdelinger og situasjoner.
Ta kontakt med BHT for en samtale om hvordan vi kan hjelpe dere.

Epost: bht@helse-bergen.no 
 

Kontakt Bedriftshelsetjenesten (BHT)

 
Bedriftshelsetjenesten (BHT)​ kan kontaktes angående prøvetaking, risikovurdering og andre helserelaterte råd i pandemisituasjonen.

Du finner oss i Sentralblokken 2. et., F-korridoren, rom F226

Telefon: 55973850
Telefontider: Alle hverdager kl. 10-13 (grunnet korona).
Vi svarer fortløpende på e-post:
bht@helse-bergen.no 
 

Seksjon presteteneste og etikk

 
​​​Seksjon for presteteneste og etikk har døgnberedskap 
Vaktmobil: 958 90 400.

​Seksjonen er tilgjengelig for råd og veiledning.

For pasienter og pårørende, ansatte og leder på telefon. Seksjonen er også tilgjengelig for oppmøte på postene når det er tjenlig. 
 

Kontaktinfo Smittevern

 
Spørsmål om smittevern i sykehuset:
korona@helse-bergen.no

Kontakt din leder for svar før du kontakter smittevern. Det er lang ventetid på telefon, benytt e-post om du kan.

Smittevernsykepleier: 55975717
Smittevernsykepleier Voss: 55533513
Telefontid: Hverdager kl. 09.00-14.30
 

Kontaktinfo arbeidsgruppe

​Har du innspill til denne ressurssiden eller ønsker kontakt med arbeidsgruppen for psykososial beredskap?
Ta kontakt med BHT på epost:
bht@helse-bergen.no
 

Fann du det du leita etter?