HELSENORGE

Praktisk om dose to

Vi har fått tildelt Pfizerfått tildelt Pfizer-vaksiner til de som fikk første dose med vaksine fra AstraZeneca. FHI anbefaler dette. Enkelte er likevel unsikker på hva de skal gjøre. Vi gir her svar på noen spørsmål som er kommet: 

1. Må jeg ta imot tilbudet?

Nei, vaksinering er frivillig.

2. Finnes det noe alternativ?

Nei, de som har fått første dose med AztraZeneca vaksine får mRNA-vaksine enten fra Pfizer eller Moderna, avhengig av hvor i landet en bor. På Vestlandet får vi tildelt Pfizervaksine. Det finnes også en vaksine til som er godkjent i EU, nemlig vaksinen fra Jansen. Denne vaksinen er samme type som  vaksinen fea AztraZeneca og den vil foreløpig ikke bli brukt i Norge. Utover dette finnes så langt ingen andre godkjente vaksiner i Norge.

3. Kan arbeidsgiver nekte meg å jobbe hvis jeg takker nei til ny vaksine?

Nei, men det kan tenkes spesielle arbeidssituasjoner med stor smitterisiko der en som ikke er vaksinert ikke skal delta. 

4. Hvilken konsekvens har det for karantene om jeg ikke er fullvaksinert?

Med en dose slipper du karantene tre uker etter injeksjon, men i likhet med de som har fått to doser, er dette en rettighet som går ut på dato.

5. Hvordan følges vaksinerte opp?

Ansatte får forespørsel om å måle antistoffer og andre relevante prøver i et forskningsprosjekt, se nærmere informasjon om dette. Det er viktig at alle med bivirkninger melder fra, se nærmere informasjon om dette.