HELSENORGE

Nye nasjonale karanteneregler fra 15. desember

Fra onsdag 15. desember er det nasjonal karanteneforskrift som gjelder. Det er felles regler for isolasjon og smittekarantene uavhengig av virusvariant.

Nærkontakter blir fremdeles delt inn i to ulike kategorier; «husstandsmedlemmer/tilsvarende nære» og «øvrige nærkontakter»
De strengeste karantenereglene gjelder for personer i samme husstand som en som er smittet.

Hvem skal i smittekarantene – dette gjelder generelt:

 • Den som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær en bekreftet smittet person, og som har hatt nærkontakt med den smittede mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, skal i smittekarantene med mulighet for å teste seg ut etter 7 døgn. "Tilsvarende nære" kan for eksempel være kjærester som ikke bor sammen.
 • Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men må fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

NB! Det behøver ikke lenger brukes PCR for testing ut av karantene, dette kan erstattes av selvtest eller antigen hurtigtest tatt av helsepersonell.​​ 


Presisering fra FHI: « For de som bor sammen med en eller flere personer som er isolert, kan det være vanskelig å holde helt avstand. Siden det meste av smitten skjer i dagene rundt innsykning, behøver man ikke å vente helt til den siste personen i husstanden er avisolert, før man begynner å telle 10 karantenedøgn. ) Man kan regne kontakt på dag 4 (med den siste syke i husstanden), som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra. For de som bor sammen med én eller flere personer som er isolert, kan test for å avslutte karantenen tidligst tas 11 døgn (4+7) etter sykdomsstart hos den siste syke i husstanden.» ​

Generelle unntak fra smittekarantene som gjelder alle:

 • ​De som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato.
 • De som har fått oppfriskningsdose (3. vaksinedose) for minimum 1 uke siden, men for nærkontakter i kategorien husstandsmedlemmer og tilsvarende nære forutsetter unntak daglig testing med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten. Øvrige nærkontakter trenger ikke testes.
 • De som er under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede.
 • Det betyr at barn under 18 år bare skal i smittekarantene dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet. De kan teste seg ut med PCR eller antigen hurtigtest ​på dag 7, slik som voksne.

Helsepersonell (samfunnskritisk personell)

For ansatte som ikke er omfattet av de generelle unntaksreglene kan Helse Bergen fremdeles gjøre unntak fra karanteneplikt etter covid-19-forskrift § 6e for samfunnskritisk personell/personell som er kritisk for drift:

Unntak fra karanteneplikten må avklares med nivå 2-leder eller den nivå 2-leder har delegert denne oppgaven til.

Unntaket gjelder smittekarantene i arbeidstiden:

 • Ansatte (uansett vaksinasjonsstatus) i kategorien «øvrig nærkontakt» har fritak fra smittekarantene i arbeidstiden etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres
 • Fullvaksinerte ansatte i kategorien «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære» har fritak fra smittekarantene i arbeidstiden etter å ha testet negativ med antigen hurtigtest same dag som arbeidet skal gjennomføres.

Hvem skal i isolasjon?

 • Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 men ikke har symptomer skal isolere seg i 6 døgn (ikke fem, som tidligere) beregnet fra tidspunktet test med positivt resultat for SARS-CoV-2 ble avlagt.
 • Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og har symptomer skal isolere seg i minimum 6 døgn (ikke fem, som tidligere) fra symptomene startet. Isoleringen skal ikke avbrytes før personen har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin.
 • Vi oppfordrer alle våre ansatte om å fortsette med det gode smittevernet og å ta imot 3. dosen med covid-19 vaksine. Bestill time til vaksinering nå, om du ikke allerede har gjort det.