HELSENORGE
For tilsette i Helse Bergen/Helse Vest

Korona: Digitale opplæringsressursar for tilsette

Helse Bergen tilbyr ei rekke kurs for medarbeidarar i forbindelse med covid-19-pandemien. Det er utarbeidd sentrale kompetanseplanar tilpassa ulike yrkesgrupper og som tildelast av nærmaste leiar. Under finn du oversikt over sjukehuset sitt overordna tilbod om opplæring. Alle avdelingar skal i tillegg til overordna opplæring, gjennomføre tilpassa pandemiopplæring ut frå avdelinga sitt behov. Dette må planleggast inn i avdelinga sitt internundervisningsprogram.

Her er ei oversikt over digtale kurs/forelesingar du som tilsett kan gjennomføre heimefrå, uavhengig av om du har jobb-PC eller ikkje. 

Alle tilsette i Helse Bergen og Helse Vest må vere pålogga i Læringsportalen når dei tar digitale kurs. Dette for å få dokumentert at dei har tatt kurset.

Vi gir deg her ei forklaring på korleis du loggar deg på Læringsportalen og Kompetanseportalen heimefrå.

Opprett passord i Læringsportalen

Om du ønsker å logge deg på frå privat PC, må du logge deg på med brukarnamn og passord for å få kursa registrert på deg. Det er då viktig at du kjenner til ditt passord. Du må derfor lage deg eit passord i Læringsportalen når du er på jobb/er pålogga slik at du kan gjennomføre kursa heimefrå etterpå.

Korleis lage passord og registrere privat epostadresse i Læringsportalen 

Om du ikkje kjenner ditt passord i Læringsportalen og ikkje har tilgang til jobb-PC slik at du får ordna dette, må du ta kontakt med Helse Vest IKT for å få passord tilsend på sms.

Jobbe i Kompetanseportalen heimefrå

Jobbar du heimefrå og har tilgang til Helse Bergen-nett/PC

Logg på Kompetanseportalen via innsiden på vanleg måte.

Jobbar du heimefrå utan Helse Bergen-nett på privat PC

Følg denne linken https://hv.dossier.no/profile  og logg på med elektronisk ID. Du kommer rett inn i din Helse Vest profil i Kompetanseportalen. Ved spørsmål kontakt Helse Vest IKT på: 55 97 65 40 .

Loggar du på Kompetanseportalen frå mobiltelefon


  1. Last ned appen Dossier helse

  2. Vel Helse Vest og logg på med elektronisk ID. Du kjem rett inn i din Helse Vest profil i Kompetanseportalen. 
  3. Ved spørsmål kontakt Helse Vest IKT på: 55 97 65 40

 

Opplæringsressursar i Læringsportalen

Vi har førebels følgande covid-19 relaterte opplæringsressursar i Læringsportalen:

Pandemiopplæring: Smittevernrutinar ved covid-19
v/Jorunn Kleiva, Spesialsjukepleiar, Seksjon for pasienttryggleik, HUS

Pandemiopplæring: ABCDE-forelesing
v/Marthe Alsaker Fjeldstad, Anestesisjukepleiar, Ferdigheitssenteret, HUS

Pandemiopplæring: Respirasjon​sfor​elesing
v/Anette Storesund, Intensivspl, PhD, Rådgiver, Seksjon for helsetenesteutvikling, HUS

Pandemiopplæring: Behandlingsprinsipp forelesing
v/Knut Anders Mosevoll, Overlege Infeksjonsmedisinsk seksjon, HUS

Isolering - beskyttelsesutstyr ved covid-19
v/Jorunn Kleiva, Spesialsjukepleiar, Seksjon for pasienttryggleik, HUS

Noninvasiv ventilasjon ved covid-19 (V60)
v/Ove Arne Fondenæs, Overlege Lungeavdelingen, HUS

Pandemiopplæring: Forelesing respirasjonssvikt og oksygenbehandling
v/Solfrid Indrekvam, Overlege Lungeavdelingen, HUS

CPAP behandling med Flowsafe 2
v/Ove Arne Fondenæs, Overlege Lungeavdelingen, HUS

LTMV utstyr i sjukehus under covid-19
Kurset omhandlar bruk av utstyr for langtidsmekanisk ventilasjon (heime-BiPAP og heimerespirator) i sjukehus ved mistanke om, eller bekrefta covid-19.
v/Ove Fondenæs, Overlege, Lungeavdelingen, HUS

Relaterte linkar

Dokument i Elektronisk kvalitetshandbok om korona:

EK-dokument om korona
Fann du det du leita etter?