Forskingsprosjekt knytt til koronapandemien

Her finn du ein oversikt over planlagde og pågåande kliniske studiar og andre forskingsprosjekt knytt til COVID-19 og SARS CoV-2 der Haukeland universitetssjukehus deltar. Nokre av prosjekta er leia frå Haukeland, i andre studiar og prosjekt er vi samarbeidspartnar.

​Det vart sendt om lag 110 prosjekt til Norges forskningsråd innan skissefrist 23/3. Full søknadsfrist var 31/3. Regional etisk komité hastebehandlar COVID19-søknader.

Stadig nye studiar vert godkjent. Lista vil bli oppdatert kontinuerleg.

 • The efficacy of different anti-viral drugs in SARS-CoV-2
  Ein legemiddelutprøvingsstudie med malariamedisin og Ebolamedisin.
  Leia frå OUS, HUS er samarbeidspartnar. Bjørn Blomberg er prosjektleiar ved HUS.

  Del av WHO-prosjekt:
  The NOR Solidarity multicenter trial on the efficacy of different anti-viral drugs in SARS CoV-2 infected patients

 • Research into COVID-19 infection in Bergen: The clinical and immune response in healthcare workers and the general population
  Leia frå Laboratorieklinikken ved Haukeland universitetssjukehus, prosjektleiar Rebecca Cox.
  Samarbeid med UiB, Bergen legevakt og Haraldsplass.

 • Prognostic factors in critical ill elderly COVID-19 patients. A European multicentre study.
  Leia frå Kirurgisk serviceklinikk ved Haukeland universitetssjukehus, prosjektleiar Hans Flaatten.

  Her kan du lese meir om studien:
  https://www.ous-research.no/home/corona/Projects/20828

 • Cohort study of COVID-19 Nested within an RCT of Patients with Community Acquired Pneumonia: Disease severity, Management, and Outcomes
  Leia frå UiB, HUS er samarbeidspartnar. Prosjektleiarar: Harleen Grewal+ Elling Ulvestad/Rune Bjørneklett. Laboratorieklinikken.

 • Covid-19 in Pregnancy –Norway
  Leia frå Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus, prosjektleiar Hilde Engjom.

  Her kan du lese meir om studien:
  https://www.ous-research.no/corona/Projects/20827

 • COVID-19 in hospitalised Norwegian children - risk factors, outcomes and immunology
  Leia av AHUS, Haukeland universitetssjukehus er samarbeidspartnar.
  Lokal prosjektleiar/kontaktperson er overlege Håvard Trønnes ved BArne- og ungdomsklinikken

 • COVID-19 infections in patients with primary adrenal insufficiency
  Leia frå Medisinsk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus, prosjektleiar Eystein Husebye

 • Susceptible to Covid-19: A multi-generation project of lifetime and preconception risk factors for Covid-19, and Covid-19 impact on sperm
  Leia frå UiB, HUS er samarbeidspartnar. Prosjektleiar Cecilie Svanes, Yrkesmedisinsk avdeling.​

 • Visual Scenario Modelling and Analysis to Support Decision Making and Public Communication to Defeat Corona Virus
  Leia frå NORCE, Haukeland er samarbeidspartnar. Renate Grüner er prosjektkontakt HUS.


 • BRY.DEG2020: Korona (CovID19) og konsekvenser for unge voksnes mentale helse
  Leia frå UiB, HUS er samarbeidspartnar. Prosjektleiar Gerd Kvale, Divisjon psykisk helsevern.

  Her kan du lese meir om studien:
  https://helse-bergen.no/nyheiter/forskar-pa-korona-og-unge-vaksne-si-psykiske-helse

 • co-mestring.no
  co-mestring.no er er eit digitalt sjølvhjelpsprogram for dei som opplever stress og uro i forbindelse med pandemien. Programmet rettar seg mot dei i befolkninga som har forhøga stress og uro. Prosjektleiar er Tine Nordgreen.
  Co-mestring er utvikla som ein del av INTROMAT (INTROducing Mental health through Adaptive Technology).

  Her kan du lese meir om programmet:
  https://co-mestring.no/

Fann du det du leita etter?