HELSENORGE

Forskingsprosjekt knytt til koronapandemien

Her finn du ein oversikt over planlagde og pågåande kliniske studiar og andre forskingsprosjekt knytt til COVID-19 og SARS CoV-2 der Haukeland universitetssjukehus deltar. Nokre av prosjekta er leia frå Haukeland, i andre studiar og prosjekt er vi samarbeidspartnar.

​Det vart sendt om lag 110 prosjekt til Norges forskningsråd innan skissefrist 23/3. Full søknadsfrist var 31/3. Regional etisk komité hastebehandlar COVID19-søknader.

Stadig nye studiar vert godkjent. Lista vil bli oppdatert kontinuerleg.

 • The efficacy of different anti-viral drugs in SARS-CoV-2
  Ein legemiddelutprøvingsstudie med malariamedisin og Ebolamedisin.
  Leia frå OUS, HUS er samarbeidspartnar. Bjørn Blomberg er prosjektleiar ved HUS.

  Del av WHO-prosjekt:
  The NOR Solidarity multicenter trial on the efficacy of different anti-viral drugs in SARS CoV-2 infected patients

 • Research into COVID-19 infection in Bergen: The clinical and immune response in healthcare workers and the general population
  Leia frå Laboratorieklinikken ved Haukeland universitetssjukehus, prosjektleiar Rebecca Cox.
  Samarbeid med UiB, Bergen legevakt og Haraldsplass.

 • Prognostic factors in critical ill elderly COVID-19 patients. A European multicentre study.
  Leia frå Kirurgisk serviceklinikk ved Haukeland universitetssjukehus, prosjektleiar Hans Flaatten.

  Her kan du lese meir om studien:
  https://www.ous-research.no/home/corona/Projects/20828

 • Omsorg for døende under covid-19-pandemien

  Leia frå Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest ved Haukeland universitetssjukehus. Prosjektleder: Katrin Rut Sigurdardottir

  Formålet med prosjektet er å studere kvaliteten på omsorgen som gis til døende og deres pårørende, og hvordan koronapandemien eventuelt har innvirket på denne omsorgen og de involvertes opplevelser og erfaringer. Resultatene vil kunne hjelpe til å gi best mulig omsorg ved livets slutt ved en senere oppblussing av pandemien eller i lignende situasjoner i fremtiden.
  https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/omsorg-for-doyande-under-covid-19-pandemien


 • Cohort study of COVID-19 Nested within an RCT of Patients with Community Acquired Pneumonia: Disease severity, Management, and Outcomes
  Leia frå UiB, HUS er samarbeidspartnar. Prosjektleiarar: Harleen Grewal+ Elling Ulvestad/Rune Bjørneklett. Laboratorieklinikken.

 • Covid-19 in Pregnancy –Norway
  Leia frå Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus, prosjektleiar Hilde Engjom.

  Her kan du lese meir om studien:
  https://www.ous-research.no/corona/Projects/20827

 • COVID-19 in hospitalised Norwegian children - risk factors, outcomes and immunology
  Leia av AHUS, Haukeland universitetssjukehus er samarbeidspartnar.
  Lokal prosjektleiar/kontaktperson er overlege Håvard Trønnes ved BArne- og ungdomsklinikken

 • COVID-19 infections in patients with primary adrenal insufficiency
  Leia frå Medisinsk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus, prosjektleiar Eystein Husebye

 • Susceptible to Covid-19: A multi-generation project of lifetime and preconception risk factors for Covid-19, and Covid-19 impact on sperm
  Leia frå UiB, HUS er samarbeidspartnar. Prosjektleiar Cecilie Svanes, Yrkesmedisinsk avdeling.​

 • Visual Scenario Modelling and Analysis to Support Decision Making and Public Communication to Defeat Corona Virus
  Leia frå NORCE, Haukeland er samarbeidspartnar. Renate Grüner er prosjektkontakt HUS.


 • BRY.DEG2020: Korona (CovID19) og konsekvenser for unge voksnes mentale helse
  Leia frå UiB, HUS er samarbeidspartnar. Prosjektleiar Gerd Kvale, Divisjon psykisk helsevern.

  Her kan du lese meir om studien:
  https://helse-bergen.no/nyheiter/forskar-pa-korona-og-unge-vaksne-si-psykiske-helse

 • co-mestring.no
  co-mestring.no er er eit digitalt sjølvhjelpsprogram for dei som opplever stress og uro i forbindelse med pandemien. Programmet rettar seg mot dei i befolkninga som har forhøga stress og uro. Prosjektleiar er Tine Nordgreen.
  Co-mestring er utvikla som ein del av INTROMAT (INTROducing Mental health through Adaptive Technology).

  Her kan du lese meir om programmet:
  https://co-mestring.no/

Fann du det du leita etter?