Helsenorge

Ansatte i risikogrupper skal skjermes fra eksponering av covid-19

– Sykehuset skal strekke seg langt for å skjerme ansatte som hører til under risikogruppene mot eksponering for koronasmitte, dvs. å jobbe med pasienter med mulig covid-19 sykdom og/eller i avdelinger med høy smitterisiko, sier vår bedriftslege Trude Duelien Skorge.

​Helse Bergen følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger om skjerming av helsepersonell som hører til i risikogrupper.

Nå har vi laget en egen retningslinje basert på FHI sine råd.

Hvem er ansatte i risikogruppen?

  • Eldre ansatte over 65 år
  • Ansatte med underliggende kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk

Vi har per i dag liten kjennskap til andre risikogrupper. Det er mulig at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer som har nedsatt immunforsvar (også der det skyldes medikamentell behandling), også har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

– Helse Bergen ønsker at ledere og medarbeidere har tett dialog om hvordan få best mulig tilrettelegging av den enkeltes arbeidsoppgaver, og håper retningslinjen kan være til hjelp for å komme frem til gode løsninger for alle, sier Duelien Skorge, og legger til at bedriftshelsetjenesten kan bistå med å vurdere i tvilstilfeller.

For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom, så langt det er mulig.

Fann du det du leita etter?