Kompetansetjenestens målsetting og oppgaver

Det har skjedd store fremskritt i definisjon og klassifikasjon av funksjonelle mage-tarmsykdommer, uten at dette er allment kjent i medisinske miljøer i Norge. Strukturert utredning og behandling er lite utbredt.

Vi er et landsdekkende tilbud for alle med behov for informasjon om funksjonelle mage-tarmsykdommer. Vi jobber med kunnskapsformidling, kompetansebygging og forskning. Vi skal bygge opp og spre kunnskap om utredning og behandling av funksjonelle mage-tarmsykdommer til helsepersonell, pasienter, pårørende og allmennheten.

Dette med formål å sikre tidlig diagnose, større diagnostisk sikkerhet, overføring av trygghet, samt spre kunnskap om hvordan sykdommen kan takles i hverdagen. God behandling av pasienter skal skje på hjemstedet og helst i primærhelsetjenesten.

Vi har ikke behandlingsansvar for pasienter, men leger og sykepleiere har likevel pasientkontakt  og behandling som ledd i forskning og tilegning av klinisk erfaring.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.