Vellukka avslutningskonferanse «A Good Ending – Good for All»

Det treårige internasjonale EU-prosjektet ERANet-LAC CODE vart avslutta med ein stor internasjonal konferanse i Bergen 6.-7. november 2019

​Prosjektet har blitt koordinert frå Noreg. Konferansen vart arrangert i samarbeid med International Collaborative for Best Care for the Dying Person, og var dette nettverket sin 6. årlege konferanse.

Link til reportasje på nettsidene til Universitetet i Bergen