Stort internasjonalt prosjekt får EU-middel

Prosjektet skal utvikle ein standard for kva som kan reknast som god omsorg for døyande, basert på opplevingar som dei pårørande har.
Professor Dagny Faksvåg Haugen, forskar og undervisar ved UIB og leiar av Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest, koordinerer dette prosjektet.