HELSENORGE

Seksjonsleiar for nyetablert palliativ sengepost

Smerte- og palliasjonsavdelinga i Kirurgisk serviceklinikk (KSK), Haukeland universitetssjukehus, søkjer seksjonsleiar for nyetablert palliativ sengepost