HELSENORGE

Revidert Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

Alle kapitla i handlingsprogrammet er gjennomgått og oppdatert i 2019, untatt vedlegga om kompetanse og organisering, der ein del av innhaldet er utdatert. Det er iverksett ei oppdatering av desse, og ny utgåve av handlingsprogrammet vil føreligge snart.

​Link til handlingsprogrammet på Helsedirektoratets nettside

under Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp