Revidert Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

Alle kapitla i handlingsprogrammet er gjennomgått og oppdatert i 2019, untatt vedlegga om kompetanse og organisering, der ein del av innhaldet er utdatert. Det er iverksett ei oppdatering av desse, og ny utgåve av handlingsprogrammet vil føreligge før utgangen av 2019.

​Link til handlingsprogrammet på Helsedirektoratets nettside

under Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp