Regional fagdag for Livets siste dagar

28. november 2018 arrangeras årleg regional fagdag for Livets siste dagar i Bergen.

Invitasjon til alle registrerte brukarstadar i Helseregion Vest vert sendt til ut til hovudkontakt og lege. Målsettinga er å dele erfaringar, gje fagleg påfyll, oppdatering og inspirasjon i arbeidet. 
Kursgodkjenningar vert søkt.