Pris for poster på 18. landskonferanse i kreftsjukepleie, 27.-29.09.17 i Ålesund


Fagjuryen sin pris for beste poster gjekk til prosjektet «Tror du vi kan klare det?» Lindrende behandling til mennesker med utviklingshemning ‒ kompetansehevende tiltak for ansatte i bofellesskap.

​Prosjektet er eit samarbeid mellom Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest, Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, og støtta med midlar frå Helsedirektoratet. I prosjektet er det mellom anna utarbeidd eit kompetanse- og opplæringsprogram for tilsette i bufellesskap, som no vert spreidd til kringliggande kommunar.

Lenke til posteren (pdf)

Lenke til nyheit på nettsida til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Bergen kommune