HELSENORGE

Pallnet

Nytt register over ressurspersonar i Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i  Helseregion Vest.

​I Pallnet kan samarbeidspartar enkelt søke opp ressurspersonar i nettverket.
Brukarrettleiing visast ved å klikke på HJELP oppe til høgre i registeret.